Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB etta på lista över öppenhet och antikorruption

SEB får det högsta betyget när organisationen Transparency International undersöker öppenheten och antikorruptionsarbetet hos de 20 största svenska företagen.

Den svenska studien är en direkt uppföljning av en tidigare internationell studie av de 105 största företagen i världen. Undersökningen visar att de svenska företagen överlag är bättre än de internationella. SEB får exempelvis högre poäng än Statoil, som var bäst i den internationella studien.

Rapporten bygger på företagens rapporterade information och består av tre delar: rapportering om antikorruptionsprogram, öppenhet i rapportering om organisatorisk struktur samt rapportering land-för-land.

När det gäller antikorruptionsarbetet tar studien bland annat hänsyn till om det finns en uppförandekod som gäller alla anställda och leverantörer, om det är förbjudet att ge repressalier för dem som rapporterar oegentligheter (whistleblowing), om det finns tydliga regler kring gåvor, representation och resor samt om det finns utbildningsprogram kring korruptionsfrågor.

- Vi har sedan länge arbetat för öppenhet och transparens kring vårt arbete för att motverka korruption, penningtvätt och bedrägeri. Det är en del i vår ambition att allt vi gör ska präglas av hög affärsetik, säger Cecilia Widebeck-West.

SEB får betyget 8,7 i det sammanvägda indexet. Bland de övriga bankerna placerar sig Swedbank på fjärde plats med 7,5. Nordea och Handelsbanken placerar sig längre ner på listan med betygen 4,9 respektive 4,2.

Transparency International är en ideell organisation som arbetar med information och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verkar för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.