Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Fonders ställningstagande vid Lundin Petroleums årsstämma

Vid Lundin Petroleums årsstämma som hölls den 10 maj röstade SEB:s fondbolag SEB Fonder för tillsättandet av en oberoende granskning av företagets verksamhet i Sudan.

SEB:s fondbolag, SEB Fonder, har sedan mitten av 2011 haft en dialog med Lundin Petroleums styrelse och företagsledning kring företagets verksamhet i Sudan. Där har vi tydligt kommunicerat att vi tror att det är bättre för både företaget och våra kunders avkastning om man kan lägga frågan om bolagets verksamhet i Sudan bakom sig och fokusera på den framgångsrika kärnverksamheten.

SEB Fonder har i dialogen understrukit ståndpunkten att en oberoende granskning är det mest effektiva sättet att uppnå detta. SEB Fonder valde således att på årsstämman rösta för tillsättandet av en sådan granskning.

SEB: s fondbolag är ett fristående bolag inom SEB-koncernen, och är en av de största investerarna i Sverige. Vi har en ägarpolicy som anger hur vi ska arbeta med ägarstyrning. Syftet med ägarstyrningen är att ge långsiktigt ökad avkastning till andelsägarna; våra kunder.