Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Lättnad, men fortsatt försiktig hållning krävs

Marknaderna kommer troligen att reagera positivt på utfallet i det grekiska valet, men de stora frågorna är kvar, säger SEB:s placeringsstrateg Johan Hagbarth.

Det grekiska valresultatet innebär att den politiska osäkerheten i landet minskar. Detta kommer sannolikt att leda till en lättnad på marknaderna, men knappast till något rally, menar han. Därtill är bilden alltför splittrad.

Den globala tillväxten är en avgörande faktor och där är konjunktursignalerna i dag vacklande. Det krävs en bra tillväxt för att inte förvärra läget i Europa, inte minst på arbetsmarknaden.

När det gäller penningpolitiken har centralbankerna handlingskraft och kommer att bidra till att stimulera mer om det krävs. På det politiska planet finns tendenser till en mer konstruktiv politik och där är signalerna från Tyskland om att man kan se över villkoren för krisuppgörelsen med Grekland en positiv faktor. Ett antal viktiga toppmöten under den närmaste tiden blir avgörande för politikernas förmåga att skapa förtroende.

När det gäller riskviljan anser Johan Hagbarth att marknaderna kommer att reagera positivt, men det finns en betydande risk för att de positiva reaktionerna blir kortsiktiga. Marknaderna har stabiliserats, men det finns fortfarande en defensiv underton.

- Det är inte över, långt därifrån. Men, å andra sidan, om tillväxten bara håller i USA och Kina och därmed globalt, lever vi i en värld med stabila och attraktivt värderade bolag. Det finns möjligheter att den kortsiktiga oron så småningom ska bytas till mer positiva marknadsrörelser, säger Johan Hagbarth.

– Räntorna förblir låga, företagsobligationer fortsatt attraktiva, liksom obligationer i tillväxtländer. Månadssparande är fortfarande en god idé, och aktiemarknader kan vara intressanta – om du tror att Europa klarar av att hålla ihop, tror att den globala tillväxten håller samt tål svängningarna på resan.

– Marknaderna reagerade initialt positivt med något starkare euro och positiva börser. I Europa har dock börserna nu fallit tillbaka och pendlar runt nollstrecket. Samtidigt ser vi att obligationsräntorna har vänt upp för Grekland, men också för Spanien och Italien. Givet fortsatt osäkerhet kring Europa och med tanke på den senaste tidens svagare konjunktursignaler från USA och Kina lär marknadsoron bestå en tid till.