Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Handel med barnsex via banksystemet har upphört

Möjligheten att köpa barnpornografi via traditionella betalningsvägar, det vill säga bank- och kortbetalningar, har i princip eliminerats.

Finanskoalitionen bildades 2009 och SEB har varit med från starten. Syftet är att förhindra att bankernas betalningssystem används för handel med sexuella övergreppsbilder på barn. Och detta arbete har varit framgångsrikt.

Vid koalitionens medlemsmöte, som hölls den 7 maj hos Swedbank, framhöll riksdagsman Mats Odell, som är ordförande i koalitionens styrgrupp, att denna handel i princip har eliminerats från det svenska banksystemet. Men, det går inte att slå sig till ro, för övergreppen och handeln med bilder har inte upphört, bara hittat nya vägar.

- I förra veckan skedde ett tillslag mot 15 bostäder i 12 olika län i Sverige. Där beslagtogs en stor mängd material. Tidigare ansågs 10 000 bilder som ett stort tillslag, i dag träffar man på dem som har allt från 100 000 till en miljon bilder, sa han.

Björn Sellström, från Rikskriminalpolisens IT-brottsektion, berättade om polisens arbete. Han påpekade bland annat att möjligheten till barnsexhandel har minskat mycket på allmänna webbsidor, men i stället söker sig trafiken till bland annat slutna bildbanker och sociala nätverk.

Han påpekade också att en stor del av handeln i dag utgörs av hemproducerad barnpornografi och en stor del produceras i vår egen närmiljö.

- Det är övergrepp som sker i hemmiljö, det är omöjligt att säga hur vanligt det är eftersom mörkertalet är så stort, men de som finns på bilderna är inte bara barn i fattiga länder, det kan likaväl vara vår grannes barn.

När det gäller betalningsflödena tar de i ökad utsträckning nya vägar via exempelvis elektroniska plånböcker eller mobila betalningar. Därför blir det också viktigt att engagera fler aktörer i finanskoalitionen, även sådana som ligger utanför finanssektorn menade Mats Odell.

Vid medlemsmötet deltog bland annat Vahid Zohali, från IT-företaget Logica (som är medlem i koalitionen) för att prata om utmaningar och möjligheter med nya betalvägar. Andra talare var Mira Naumanen, finansdepartementet, Johan Ragnevad, vid företaget 4T, som ägs av de stora svenska telekombolagen, samt Öivind Neiman, Sparbankernas Riksförbund.

I sommar anordnar finanskoalitionen ett seminarium i Almedalen för att informera om verksamheten.