Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Börsbolagen jobbar alltmer aktivt med hållbarhet

Antalet företag som arbetar aktivt med frågor kring miljö, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö har ökat betydligt. Det visar en enkät från Hållbart värdeskapande.

Det var 2009 som 14 svenska investerare, däribland SEB, gick samman i ett initiativ för att lyfta betydelsen av hållbarhetsfrågorna ur ett investerarperspektiv. I samband med detta gjordes en enkät till de 100 största börsbolagen om hur de arbetar med dessa frågor.

2011 gjordes en uppföljande enkät och resultatet presenterades på torsdagen vid ett seminarium på Grand Hotel i Stockholm.

- Vi ser stora framsteg bland de flesta bolag, men den låga förändringstakten bland de bolag som är sämst bekymrar oss, sa Nadine Viel Lamare, talesperson för investerarinitiativet Hållbart Värdeskapande.

Enkäten, som besvarades av 82 bolag, visar att det finns en tätklunga bestående av ett tiotal företag som arbetar mycket aktivt och strukturerat med hållbarhet. Sedan finns ett 40-tal bolag, som är på god väg – de har riktlinjer på plats och har börjat genomföra dem. Men det finns också ett knappt 30-tal företag som karaktäriseras som eftersläntrare – och där märks heller ingen ökning jämfört med 2009 års enkät.

Vid torsdagens seminarium deltog bland annat Leif Johansson, tidigare Volvochef och nu styrelseordförande i Ericsson. Han berättade att han som industriledare har strävat efter att de företag han verkar i ska ligga steget före kommande regleringskrav.

- Det är mycket bättre att ligga före utvecklingskurvan än att hela tiden tvingas anpassa sig till nya miljökrav på exempelvis utsläpp från dieselmotorer. Om man bara gör det som reglerna kräver så drabbas man bara av kostnader.

Han deltog även i en paneldebatt tillsammans med Mia Brunell, VD i Kinnevik, Jens Henriksson, VD för Stockholmsbörsen, Björn Hägglund, styrelseledamot i Alfa Laval, samt Catharina Ringborg, styrelseledamot i PA Resources. De betonade samtliga att hållbarhetsfrågorna inte ska ses som filantropi utan en integrerad del av kärnverksamheten.

- Ledstjärnan för vårt hållbarhetsarbete inom Ericsson är att det är vår kärnteknologi som är vårt bidrag till en hållbar framtid, sa Leif Johansson.