Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boränteråd: Kortsiktigt vinner tremånadersräntan

Kortsiktigt vinner tremånadersräntan men långsiktigt ser femårsräntan billigast ut. Det skriver SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i månadens boränteråd.

Eurozonen befinner sig i recession, alltså en period med krympande ekonomi. Det slår självklart kraftigt mot svensk ekonomi eftersom våra viktigaste handelspartners finns i Europa. Under hösten har signalerna blivit allt tydligare. Exporten går sämre, företagen varslar och hushållen bekymrar sig för framtiden och avvaktar med sina konsumtionsbeslut. Svensk tillväxt landar på under en procent i år. Läget påminner om hösten 2008, men ändå inte. Då tvärnitade ekonomin, nu är det ett mer utdraget förlopp med en syrefattig återhämtning som förhoppningsvis inleds nästa år.

Riksbanken höll kvar reporäntan på 1,25 procent vid sitt räntemöte i slutet av oktober, men sänkte sin räntebana. Därmed öppnade Riksbanken för en sänkning senare i vinter. Sedan dess har konjunktursignalerna blivit än mer negativa.

Man kan tycka att det borde vara ett lätt beslut för Riksbanken att sänka; svensk ekonomi håller sig nätt och jämnt över nollstrecket, arbetslösheten stiger och inflationstakten ligger under 0,5 procent. Att jämföra med Riksbankens inflationsmål på två procent.

Men Riksbanken oroar sig över hushållens skulder. Det senaste decenniet har hushållen ökat sina lån kraftigt. Skuldkvoten, alltså hushållens skulder i förhållande till inkomsterna, ligger nu på 170 procent. Det är en internationellt hög siffra och Riksbanken menar att i längden kan skulderna inte öka mer än inkomsterna. Därför kan det vara farligt att sänka räntan och på så sätt göra det ännu billigare att låna.

Skuldökningstakten har dock bromsat upp som en följd av svalare bostadsmarknad och en allmänt mer försiktig hållning hos hushållen. Därför är sannolikheten stor att Riksbanken sänker både nu i december och i början av nästa år. Räkna med att reporäntan sedan ligger kvar på 0,75 procent de närmaste två åren. Det bör i det kortare perspektivet göra tremånadersräntan billigast.

Men med ett mer långsiktigt perspektiv bör ändå femårsräntan löna sig bäst. Femårsräntan ligger just nu på ungefär samma nivå som tremånadersräntan, vilket är historiskt mycket lågt. När konjunkturläget ljusnar så småningom kommer reporäntan att successivt höjas tillbaka till sin normalnivå på runt 3,5 procent. Då lär tremånadersräntan stiga till över fem procent. Femårsräntan kan alltså kosta lite extra ett tag framåt, men sedan successivt bli billigare än tremånadersräntan.

Femårsränta passar dock inte för alla. En bra tumregel är att aldrig binda lån för längre tid än man tänkt behålla bostaden. Att lösa lån i förtid är väldigt dyrt.