Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tydligare varudeklaration för ansvarsfulla fonder

I en gemensam satsning har de största fondbolagen, inklusive SEB, tagit fram en tydlig varudeklaration för ansvarsfulla fonder.

Det kan ibland vara svårt att förstå hur fonder fungerar, speciellt fonder med etisk och hållbar inriktning. Därför har en majoritet av de största fondbolagen tillsammans med branschorganet SWESIF, som samlar aktörer inom hållbara investeringar, tagit fram ett standardiserat informationsblad för fonder som anger att förvaltningen tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och/eller etik. Informationsbladen är tänkta att fungera som komplement till de befintliga produktbladen.

– Syftet med informationen är att på ett överskådligt och konkret sätt beskriva fondens strategi för miljö-, sociala- och affärsetiska frågor. Det gör det lättare för rådgivare och kunder att jämföra fondernas olika strategier och få en uppfattning om skillnader och likheter, säger Christina Strand-Wadsjö som arbetar med hållbarhetsfrågor på SEB.

Den nya varudeklarationen visar också på ett tydligt sätt hur förvaltaren arbetar med hållbarhetsfrågor utifrån hur man väljer in bolag till fonden, hur man väljer bort bolag eller hur man arbetar med att påverka bolagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Fondförvaltaren kan arbeta med en eller flera av metoderna i kombination.

Informationen kommer att finnas tillgängliga i SEB:s kurslista i nära anslutning till de befintliga produktbladen. Fonderna som berörs är:

  • SEB Etisk Europafond
  • SEB Etisk Global indexfond
  • SEB Etisk Globalfond
  • SEB Etisk Sverigefond
  • SEB Östersjöfond/WWF
  • SEB Stiftelsefond Sverige
  • SEB Stiftelsefond Utland

– Det känns jättebra att vi nu tillsammans med andra banker och finansiella aktörer tagit det här steget. Vi har också fått respons från konsumentverket som är positiva till att vi förenklar för kunderna, säger Christina Strand-Wadsjö.