Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s expert kommenterar förändringar i sjukförsäkringen

Idag lämnar regeringspartierna besked om vilka justeringar av sjukförsäkringen som de vill genomföra. I en artikel på DN debatt ges en replik i den mycket intensiva kritiska debatt om sjukas villkor som nu förts i flera år.

Grunderna i sjukförsäkringen kommer fortsatt att ligga fast, men några förändringar har gjorts. Bland annat ska förslaget ge ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen, det vill säga den ska alltså även i fortsättningen ha tidsgränser. Men de personer som "uppenbart inte kan tillgodogöra sig" insatserna på Arbetsförmedlingen ska kunna stanna i sjukförsäkringen. Den beskrivna regeln ska ange att "om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen."

Förslaget ska också ge ökad ekonomisk trygghet för dem som lämnar tidsbegränsad förtidspension. Det handlar om den grupp som har haft den gamla formen av tidsbegränsad förtidspension och som saknar sjukpenninggrundande inkomst. För den gruppen införs en ny ersättningsform (sjukpenning i särskilda fall) och de ges möjlighet att få ett bostadsbidrag anpassat efter försörjningsbördan.

Regeringen föreslår också förbättringar av rehabiliteringen av sjukskrivna. Arbetslivsinriktad rehabilitering ska kunna bli aktuell redan under sjukskrivningen, innan individen flyttats över till Arbetsförmedlingen.

– De justeringar som regeringspartierna beskriver ändrar inte den tidigare reformen i grunden. Tvärtom kommer sjukförsäkringen även framöver ha karaktären av en omställningsförsäkring med tydliga tidsgränser, säger Jens Magnusson, välfärdsekonom SEB. Förhoppningsvis innebär förändringarna dock att en del av de många svåra individuella fall som beskrivits i massmedia de senaste åren får en annan lösning.

Regeringens kommande proposition ska behandlas i riksdagen i höst. Förändringarna kan alltså tidigast träda i kraft vid årsskiftet. En departementspromemoria som redovisar förslagen till förändringar kommer att skickas ut på remiss inom någon vecka.