Vårt syfte, vision och värderingar

Vårt ursprung

En lång historia av entreprenörskap – i företagsamhetens tjänst.

Vårt syfte

Vi är övertygade om att entreprenöriellt tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld. Vi finns här för att göra det möjligt för dem att uppnå sina ambitioner och lyckas i såväl goda som svåra tider.

Vår vision

Att leverera service i världsklass till våra kunder.

Våra värderingar

Kunderna först

Våra kunders behov kommer först och vi utgår alltid ifrån hur vi kan skapa verkligt värde för dem.

Engagemang

Vi är personligen måna om våra kunders framgång och tar eget ansvar för hur vi agerar.

Enkelhet

Vi strävar efter att förenkla det som är komplext.

Samarbete

Vi åstadkommer mer genom att arbeta tillsammans. 

Medarbetarstatistik

  2019 2018 2017
Antal anställda i medeltal 14,939 14,751 15,946
   Sverige 8,013 7,972 8,053
   Övriga nordiska länder 988 1,369 1,304
   Baltikum 5,544 5,348 5,213
   Övriga länder 1,146 1,243 1,376
Personalomsättning, % 12.1 12.9 12.8
Sjukfrånvaro, % (Sverige) 2.9 2.9 2.9
Andel kvinnliga chefer % 47 45

47