Vilka vi är

(Filmen är på engelska)

SEB är en relationsbank. Vi drivs av viljan att skapa värde för kunderna. Vi gör det genom att bygga vidare på vårt arv av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. Vi har länge tagit en aktiv del i utvecklingen av de samhällen där vi är verksamma.

I Sverige och de baltiska länderna erbjuder vi finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har SEB:s verksamhet ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden till företagskunder och institutioner.

Strategin vilar på tre byggstenar:

Vi utvecklar långsiktiga relationer med utgångspunkt i kundernas behov utifrån ett helhetsperspektiv.

Vi växer inom utvalda huvudområden såsom storföretagsaffären i Norden och Tyskland, små och medelstora företag i Sverige samt sparande.

Vi säkerställer att vi har den finansiella styrkan och därmed motståndskraft som behövs för att långsiktigt kunna stötta våra kunder och samtidigt ha flexibilitet att anpassa våra satsningar till rådande marknadsförhållanden.