Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Talks – vår nya kanal för att kommunicera med kunderna

Bild på en studiolampa.

För att motverka smittspridningen under den pågående pandemin tog SEB under 2020 beslutet att upphöra med alla seminarier, informationsträffar och andra typer av fysiska kundarrangemang. Men då vår ambition är att alltid ha en kontinuerlig dialog med våra kunder så lanserade banken under våren 2020 det som kom att kallas SEB Talks. Det är en serie webbsända seminarier där våra experter delar med sig av sin syn på utvecklingen inom ekonomin, presenterar sina prognoser och, inte minst, ger råd till kunderna.

Sedan 2020 har vi arrangerat 22 stycken SEB Talks. De ämnen som tagits upp på de olika seminarierna handlar om allt från företags- och privatekonomi till hållbarhet och entreprenörskap. Totalt har det varit det 18 216 visningar. 

Det har därmed visat sig att med dessa digitala seminarier kan banken faktiskt bjuda in betydligt fler deltagare samt nå ut till betydlig fler kunder jämfört med traditionella fysiska sammankomster. 

Se tidigare SEB Talks och få information om kommande på: //seb.se/talks

Baltikum: Seminarier om hållbarhet 

I de baltiska länderna har SEB haft en liknande strategi. Där kan digitala seminarier, vars tema har varit social utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv, ses via Facebook. I paneldiskussioner har entreprenörer, forskare och andra experter diskuterat hur de ser på utvecklingen och möjliga förändringar vad gäller lärande, arbete, resande och transporter samt ekonomin. Tidsperspektivet i diskussionerna har varit de kommande fem åren, och fokus har varit hur vi på bästa sätt kan förbereda oss på kommande förändringar.

Det första seminariet, som under hösten hölls parallellt i alla de tre baltiska länderna, hade totalt 12 000 tittare.