Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vårt brottsförebyggande arbete

Finansiell brottslighet är ett hot mot hela samhället. Kriminella personer och nätverk är ständigt på jakt efter nya sätt att utnyttja banker och deras kunder. Därför är brottsförebyggande arbete en grundläggande del av vår verksamhet.

Inga system är perfekta, men vi jobbar oavbrutet för att stärka våra förmågor att upptäcka, förhindra och rapportera misstänkt aktivitet. Varje år rapporterar vi tusentals misstänkta transaktioner till myndigheter och vi har ett nära samarbete med myndigheter, polisväsendet och andra banker.

Insatser för att bekämpa penningtvätt

Penningtvätt innebär att kriminella personer försöker få pengar från brottslig verksamhet att se ut att ha tjänats på lagligt vis. Den här typen av brottslighet utgör inte bara ett hot mot banker, utan mot hela det finansiella systemet, demokratin och samhället i stort.

Bild på kolleger som arbetar framför datorer.

IT-säkerhet är avgörande

Digitaliseringen påverkar bankverksamhetens alla delar. Därför är det avgörande att våra IT-system är stabila och säkra. Störningar och försök till intrång kan förorsaka stora problem för kunder, leverantörer och anställda.

Bild på en datorskärm.

Våra medarbetare motverkar brott

Kunskap hos våra anställda är en nyckelfaktor i arbetet med att motverka brottslighet. Personalen har en viktig roll i att upptäcka oegentligheter – både genom olika datorsystem och sina möten med människor. Vi jobbar hela tiden med det här området – bland annat genom att utbilda våra medarbetare och informera våra kunder, investera i ny teknik, förbättra våra processer för kundkännedom och utveckla våra kontrollmekanismer.

Bild på två män som sitter framför datorer.

Finansiella koalitionen mot utnyttjande av barn

Sedan 2009 är SEB engagerat i Swedish Financial Coalition Against Commercial Sexual Exploitation of Children, en organisation som har till syfte att hindra och obstruera betalningar av dokumenterat sexuellt utnyttjande av barn.

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer.

Visselblåsning

SEB har en visselblåsningsprocess för att anställda ska kunna rapportera oegentligheter. Rapporteringen kan göras helt anonymt via den digitala tjänsten WhistleB, som ligger helt utanför SEB.