Miljö

Klimatförändringarna är en av vår tids mest allvarliga utmaningar. SEB inser vikten av att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till väl under två grader. Vi arbetar därför aktivt för att minska vår egen miljöpåverkan.

Som bank är vår största miljöpåverkan indirekt, hur och till vad vi styr finansiering och investeringar, viktiga områden som behöver kapital för att minska samhällets miljöpåverkan. Läs mer under Hållbar finansiering.

Förnyade mål till 2020

Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent. Våra ambitioner är fortsatt höga och vi har som mål att minska vårt eget klimatavtryck med 20 procent till 2020. För att uppnå detta arbetar vi kontinuerligt för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi strävar särskilt efter att:

• Minska affärsresorna genom att använda alternativa tekniker för möten
• Förbättra energieffektiviteten i våra verksamheter och byggnader
• Använd förnybar energi i våra byggnader
• Samarbeta med våra leverantörer för att minimera vårt kolavtryck tillsammans

Utöver minskningen av våra totala koldioxidutsläpp inkluderar målen för 2020 en minskning av utsläppen från energiförbrukning med 20 procent.

 Resultat per fokusområde

Affärsresor

Utsläppen från våra affärsresor är den mest utmanande delen av vår direkta miljöpåverkan. Under 2018 kom 60 procent av utsläppen från flygresor. Jämfört med 2017 ökade utsläppen från affärsresor med 2 procent. Sträckan för flygresor ökade medan och sträckan för tågresorna minskade. SEB kommer framöver att ytterligare fokusera på att minska utsläppen relaterade till flygresor.

Tjänstebilar

Under 2018 minskade koldioxidutsläpp från tjänstebilar med 8 procent jämfört med 2017. 

Pappersförbrukning

2018 minskade SEB sin totala pappersförbrukning med 12 procent. Banken fortsatte att digitalisera kundbrev och interna rapporter vilket har sparat upp till 5 miljoner tryckta sidor.

Energi- och elanvändning

Bankens elförbrukning minskade med 9,5 procent under 2018. Huvuddelen av elanvändningen, 91 procent, kommer från förnybara energikällor (91). Under året minskade utsläppen från energianvändningen med 15 procent.

För detaljer kring miljörapporteringen, se Sustainability Fact Book (eng).