Miljö

Klimatförändringarna är en av vår tids mest allvarliga utmaningar. SEB inser vikten av att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till väl under två grader. Vi arbetar därför aktivt för att minska vår egen miljöpåverkan.

Som bank är vår största miljöpåverkan indirekt, hur och till vad vi styr finansiering och investeringar, viktiga områden som behöver kapital för att minska samhällets miljöpåverkan. Läs mer under Hållbar finansiering.

Förnyade mål till 2020

Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent. Våra ambitioner är fortsatt höga och vi har som mål att minska vårt eget klimatavtryck med 20 procent till 2020. För att uppnå detta arbetar vi kontinuerligt för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi strävar särskilt efter att:

• Minska affärsresorna genom att använda alternativa tekniker för möten
• Förbättra energieffektiviteten i våra verksamheter och byggnader
• Använd förnybar energi i våra byggnader
• Samarbeta med våra leverantörer för att minimera vårt kolavtryck tillsammans

Utöver minskningen av våra totala koldioxidutsläpp inkluderar målen för 2020 en minskning av utsläppen från energiförbrukning med 20 procent.

Affärsresor

Under 2019 gjordes flera insatser för att påskynda minskningen av bankens egna utsläpp. Särskilt fokus låg på att minska utsläppen från flygresorna, vilket är den mest utmanande delen av vår direkta miljöpåverkan. Detta bidrog till en 10-procentig minskning av av utsläppen från flygresor, vilka tillsammans med tågresor stod för cirka 50 procent av bankens totala koldioxidutsläpp.