Miljö

Klimatförändringarna är en av vår tids mest allvarliga utmaningar. SEB inser vikten av att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till väl under två grader. Vi arbetar därför aktivt för att minska vår direkta miljöpåverkan.

Som bank är vår största miljöpåverkan emellertid indirekt, hur och till vad vi styr medel och investeringar, viktiga områden som behöver kapital för att minska samhällets miljöpåverkan. Läs mer under Hållbar finansiering.

Förnyade mål till 2020

Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent (läs mer nedan). Vi kommer att fortsätta arbeta med att minimera vårt direkta fotavtryck, däribland optimera energiförbrukningen, minska användningen av papper och förbättra företagets bilpark. Vi ska särskilt fokusera på att minska utsläppen från flygresor i samband med tjänsteresor, eftersom detta utgör en stor del av vår klimatpåverkan.

Vårt mål för 2020 är att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 20 procent och att öka resurseffektiviteten. En ny baslinje fastställdes 2015 för att inkludera länder och processer som tidigare inte har redovisats på grund av begränsad tillgång till uppgifter.

Förutom den totala minskningen koldioxidutsläpp inkluderar målen också en 20-procentig minskning av utsläppen från
• affärsresor
• tjänstebilar
• pappersförbrukning
• energi- och elförbrukning

 Resultat per fokusområde

Affärsresor

Utsläppen från våra affärsresor är den mest utmanande delen av vår direkta miljöpåverkan. Under 2018 kom 60 procent av utsläppen från flygresor. Jämfört med 2017 ökade utsläppen från affärsresor med 2 procent. Sträckan för flygresor ökade medan och sträckan för tågresorna minskade. SEB kommer framöver att ytterligare fokusera på att minska utsläppen relaterade till flygresor.

Tjänstebilar

Under 2018 minskade koldioxidutsläpp från tjänstebilar med 8 procent jämfört med 2017. 

Pappersförbrukning

2018 minskade SEB sin totala pappersförbrukning med 12 procent. Banken fortsatte att digitalisera kundbrev och interna rapporter vilket har sparat upp till 5 miljoner tryckta sidor.

Energi- och elanvändning

Bankens elförbrukning minskade med 9,5 procent under 2018. Huvuddelen av elanvändningen, 91 procent, kommer från förnybara energikällor (91). Under året minskade utsläppen från energianvändningen med 15 procent.

För detaljer kring miljörapporteringen, se Sustainability Fact Book (eng).