Brottsförebyggande åtgärder vital del i verksamheten

Penningtvätt – ett globalt problem

Styrelseordförande Marcus Wallenberg underströk SEB:s målmedvetna arbete med att upptäcka och anmäla misstänkta transaktioner i sitt inledningstal på SEB:s årsstämma i april 2019.
Läs utdrag ur talet

I en föränderlig värld, med ständigt nya metoder för att försöka bedra både banken och våra kunder, är det brottsförebyggande arbetet en vital del av vår verksamhet. Samtidigt som regelverken mot penningtvätt och terrorfinansiering förändrats under senaste åren, har bankens arbete med att lära känna kunder, utbilda medarbetare och samarbeta med myndigheter, polis och andra banker intensifierats ytterligare. Varje år anmäler SEB som koncern tusentals misstänkta transaktioner.

Åtgärder mot penningtvätt

SEB arbetar strukturerat för att skydda vår verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi arbetar även på flera nivåer för att öka bankens motståndskraft mot cyberhot, bedrägerier,  sabotage och intrångsförsök.
Läs mer om våra åtgärder

Skydda dig mot bedrägerier

Både du som kund och vi på banken ansvarar för att personlig information inte används på fel sätt. Du själv behöver se till att dina digitala enheter som datorer, telefoner och surfplattor är skyddade, men också tänka på att använda dina personliga uppgifter på ett säkert sätt.
Så skyddar du dig mot vanliga bedrägerier

Vår uppförandekod

Vid händelser som misstänks röra korruption eller annan olaglig verksamhet vidtas omedelbara åtgärder. SEB:s Uppförandekod diskuteras regelbundet mellan chefer och medarbetare. Alla på SEB ska följa koden.
Läs vår uppförandekod

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

SEB ska som en del av sitt normala affärsbeteende bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
Läs mer i Extract from Instruction for procedures against Money Laundering and Terrorist Financing (eng).

Visselblåsande i SEB

Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. Antingen via SEBs interna visselblåsarfunktion, eller med hjälp av en extern, krypterad tjänst.

Läs mer om visselblåsande

Vi ställer frågor för att skydda

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt  penningtvättlagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund – även om vi har regelbunden kontakt med dig.
Därför ställer vi frågor till dig

Ständig utbildning av medarbetare

Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa finansiell brottslighet är att öka medvetenheten hos medarbetarna om vad som kännetecknar bedrägerier. Därför erbjuder vi olika former av utbildningar, som ständigt uppdateras och speciellt de som handlar om penningtvätt är obligatoriska för alla medarbetare, oavsett roll i banken.
Läs mer om våra åtgärder

Group Compliance

Koncernens compliancefunktion är oberoende från affärsverksamheten samtidigt som den är en stödfunktion för verksamheten. Viktiga arbetsområden är:

  • skydd för kunderna
  • uppträdande på marknaden
  • åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
  • regelefterlevnad och kontroll.

Om riskhantering och kontrollfunktioner