Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Årsstämma 2024

Årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB kommer att hållas den 19 mars 2024 kl. 13.00 i Konserthuset, Hötorget, Stockholm. 

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen till stämman. 

För att med säkerhet få ärendet behandlat ska sådan begäran ha inkommit till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Group Legal, KA1, 106 40 Stockholm senast den 30 januari 2024.