Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning årsstämman 2024

Enligt beslut av Skandinaviska Enskilda Banken ABs årsstämma ska ledamöter i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedning för SEB utsedd

Valberedningen består av:

  • Petra Hedengran, Investor, valberedningens ordförande
  • Peder Hasslev, Alecta  
  • Johan Sidenmark, AMF
  • Niklas Ekvall, Fjärde AP-fonden
  • Marcus Wallenberg, SEB, styrelsens ordförande

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 33,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

SEB:s styrelse har utsett Lars Ottersgård att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2024. De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com/sv under rubriken "Årliga bolagsstämman”.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Hans Ragnhäll, KA1, 106 40 Stockholm. Förslag ska vara SEB tillhanda senast den 8 januari 2024.