Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning inför årsstämma 2010

Enligt beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma den 6 mars 2009 skall ledamöterna i valberedningen för 2010 års stämma utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant.

De fyra till röstetalet största ägarna, vilka önskar utse representant, utgjordes den 30 september 2009 av Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta och AMF Försäkring och Fonder. Dessa ägare har utsett nedanstående representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 3 november 2009.

Valberedning

Petra Hedengran, ordförande, Investor
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Peder Hasslev, AMF Försäkring och Fonder
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

Till valberedningen ska en styrelseledamot i SEB adjungeras. SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:

  • stämmoordförande
  • antal styrelseledamöter
  • styrelse
  • styrelseordförande
  • styrelsearvoden fördelat på ledamöterna samt ersättning för kommittéarbete
  • arvode för bankens revisorer och
  • förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2011

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post tillvalberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Group Legal KA2, 106 40 Stockholm senast den 26 februari 2010.