Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår syn på skatt

SEB spelar en betydande roll i samhället och bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd både som arbetsgivare och genom att förse kunderna med finansierings- och sparlösningar, riskhantering och betaltjänster. I allt detta är skatter och skattestyrning relevant och viktigt.

Genom att noggrant följa utvecklingen inom skatteområdet arbetar SEB kontinuerligt för att anpassa sig till förändrade förväntningar.

Kundkännedom är grundläggande för SEB. SEB är verksamt i mer än 20 länder och stöder många kunder inom internationell handel och globala gränsöverskridande affärsverksamheter. Då vi inser att skatteregler och skatteföreskrifter förändras och inte är helt harmoniserade inom de många olika jurisdiktionerna, strävar vi efter att visa god företagssed inom skatteområdet.

Vi betalar skatt i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar i alla länder där SEB är verksamt, och vi strävar efter att ha höga krav för hur hanteringen av skattefrågor styrs.

Vår verksamhet drivs i enlighet med tillämpliga skattelagar och förordningar. Vi får inte använda, uppmuntra eller facilitera produkter eller tjänster som står i strid med skattelagstiftning och skatteflyktslagstiftning. SEB får inte heller samarbeta med externa parter för att facilitera produkter eller tjänster i strid med skattelagstiftning eller skatteflyktslagstiftning. SEB arbetar aktivt med riskbedömning, skatteramverk och kontroller för att säkerställa efterlevnad. SEB har en koncerngemensam skattepolicy vilken antas av styrelsen och ses över årligen.

Läs Skattepolicyn (på engelska)