Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Minska vårt eget miljöavtryck

Vi har ett ansvar och arbetar aktivt för att minska vårt eget miljöavtryck. Sedan 2008 mäter vi våra koldioxidutsläpp från energikonsumtion, pappersförbrukning, företagsbilar och affärsresor. Från och med 2021 mäter vi även våra koldioxidutsläpp från avfall.

Vi har satt upp mål för att minska koldioxidutsläppen till nära noll till 2045. Dessa mål inkluderar absolut minskning av utsläppen med 66 procent senast 2025 och med 75 procent senast 2030, båda jämfört med basåret 2008. Under 2023 ökade SEB:s totala växthusgasutsläpp från den egna verksamheten ökade till 13 251 ton (11 610), vilket är under bankens mål att begränsa utsläppen till 17 000 ton ±5 procent till 2025. Utsläppen från resor ökade till 8 170 ton (6 043). Vi vidtar flera åtgärder för att uppnå bankens minskningsmål, till exempel genom att förbättra energieffektiviteten i verksamheten och byggnaderna och öka användningen av förnybar energi.

Klimatkompensation

Sedan 2021 strävar SEB efter att uppnå klimatneutralitet genom att kompensera för de utsläpp som vi inte kan minska på egen hand. SEB:s huvudstrategi för att kompensera utsläppen för 2022 var att köpa certifikat om CO2-upptag (CORC) från Puro.earth, en marknadsplats för koldioxidupptag. Intygen stödjer biokolprojekt som lagrar kol i minst 100 år. SEB köpte också hållbart flygbränsle från SAS och utsläppsrätter från EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS).