Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Minska vårt eget miljöavtryck

Vi har ett ansvar och arbetar aktivt för att minska vårt eget miljöavtryck. Sedan 2008 mäter vi våra koldioxidutsläpp från energikonsumtion, pappersförbrukning, företagsbilar och affärsresor. Från och med 2021 mäter vi även våra koldioxidutsläpp från avfall.

Vi har satt upp mål för att minska koldioxidutsläppen till nära noll till 2045. Dessa mål inkluderar absolut minskning av utsläppen med 66 procent senast 2025 och med 75 procent senast 2030, båda jämfört med basåret 2008. Från och med 2021 är vårt mål att nå en nettoeffekt på noll genom klimatkompensation.

För att nå våra mål kommer SEB att arbeta för att bland annat förbättra energieffektiviteten i verksamheter och byggnader, minska de reserelaterade utsläppen genom att använda alternativa metoder för möten och gå över elektrifierade företagsbilar för att minska reserelaterade fossila utsläpp.

Minskade totala koldioxidutsläpp

Under 2021 fortsatte vi att se effekterna av Covid-19-pandemin, främst på affärsresor, där koldioxidutsläpp mer än halverades jämfört med 2020. SEB:s totala koldioxidutsläpp minskade med nästan 4 procent från 9 734 ton 2020 till 9 389 ton 2021, vilket är betydligt under bankens mål att begränsa utsläppen till 17 000 ton ±5 procent senast 2025. Det långsiktiga målet är att minska våra egna koldioxidutsläpp till nära noll 2045.

2021 förvärvade vi utsläppsrätter motsvarande 5 000 ton, vilket kompenserar för en del av de direkta utsläppen som uppmättes 2020. Vi ska nå målet att bli klimatneutrala till 2021 genom klimatkompensation. Utsläppsrätter förvärvas under 2022.