Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nordic Outlook Update november 2022

Den globala ekonomin har hittills visat oväntat stor motståndskraft. Framöver pressas dock hushållen av stigande räntor, hög inflation och energibrist, vilket bidrar till nedjusterade tillväxtutsikter för 2023 och 2024, med risker på nedsidan. Riskerna är kopplade till konsekvenser av kriget i Ukraina samt att centralbankerna eventuellt underskattar ekonomiernas räntekänslighet. BNP-prognosen för Sverige 2023 justeras ned till -1,5 procent följt av en uppgång med 1,3 procent 2024. Inflationen toppar över 11 procent i början av 2023 och arbetslösheten stiger över 8 procent. Riksbankens styrränta toppar på 2,75 procent i februari följt av sänkningar andra halvåret 2024.

Nordic Outlook Update november 2022

Placeringsstrateg Johan Hagbarth leder en diskussion med chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Håkan Frisén om innehållet i den senaste utgåvan av Nordic Outlook. 

Baltikum

Norden

I linje med övriga Europa har de nordiska ekonomierna hittills visat stor motståndskraft. Framöver kommer vi dock att se tydligare påverkan från pressade realinkomster för hushållen, stigande bolåneräntor och svagare husmarknad i hela Norden. 

Kina

Med tanke på att regeringen sannolikt inte kommer att öka de finanspolitiska stimulanserna avsevärt för att kompensera de kortsiktiga tillväxtutmaningarna, förväntar vi oss att BNP kommer att växa med 3,5 procent 2022 följt av 5,3 procent 2023. Vår prognos är oförändrad från augustiutgåvan av Nordic Outlook, men nedåtriskerna från Kinas covid-politik är stora.

Läs analysen om Kina (på engelska)

Storbritannien

Kortsiktiga indikatorer tyder på en avmattning i tillväxten då hög inflation, energipriser och stramare penning- och finanspolitik drabbar hushåll och företag. Vi räknar med att BNP ökar med 3,0 procent 2022 på grund av baseffekter för att sedan minska med 1,0 procent 2023. 2024 väntas tillväxten stabiliseras något. 

Läs analysen om Storbritannien (på engelska)