Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hälsoobligation

Kan en region, ett försäkringsbolag och en bank motverka diabetes?

Kan en region, ett försäkringsbolag och en bank motverka diabetes?

Allt fler drabbas av diabetes typ 2, men resurserna för att förebygga sjukdomen är knappa. Region Stockholm valde därför att testa en unik modell – att ge ut en hälsoobligation, med Skandia som investerare och SEB som arrangör.

Samarbetet med privat sektor och regionen gör att regionen nu kan stärka sin satsning på att motverka diabetes typ 2.

Så fungerar hälsoobligationen

  • Obligationen är på 30 miljoner kronor och löper under fem år. Pengarna ska användas till förebyggande insatser för cirka 900 personer som är i riskzonen för diabetes typ 2
  • Personerna fångas upp genom en hälsoenkät och provtagning. De får sedan träffa en hälsocoach som tar fram en personlig hälsoplan.
  • Deltagarna får också ett ”hälsosaldo” för att köpa tjänster inom områden som fysisk aktivitet, kost och stress.
  • Om insatserna fungerar får investeraren, Skandia, ränta på sin insats. Räntan blir något högre än om Region Stockholm skulle ha tagit ett vanligt lån. Samtidigt sparar landstinget mycket pengar, i jämförelse med vad det skulle kostat om deltagarna utvecklat diabetes.
  • Om de förebyggande insatserna inte fungerar får investeraren ingen ränta på sina pengar.

Läs mer: Region Stockholm först med en hälsoobligation

Fakta om Diabetes typ 2 och hälsoobligationen

  • Diabetes typ 2 betecknas ofta som en livsstilssjukdom. Övervikt, dålig kost, stress och brist på motion höjer risken för att drabbas. Därför kan också förebyggande insatser få stor effekt. Sjukdomen blir samtidigt allt vanligare och kryper allt längre ner i åldrarna. Det medför ökade kostnader för vården och ofta saknas tillräckliga resurser för det förebyggande arbetet.
  • En obligation är enkelt uttryckt ett lån. Den som ger ut en obligation lånar alltså pengar av den som investerar i obligationen. Det betyder att utgivaren får möjlighet att finansiera en satsning, medan investeraren – som tar en risk – ges möjlighet att få ränta på sina pengar.
  • Den nya hälsoobligationen för att förebygga diabetes typ 2 är unik i sitt slag. Utgivaren, Region Stockholm, får in 30 miljoner kronor att satsa på preventiv vård, vilket kan ge stora besparingar i framtiden. Investeraren, Skandia, får ränta på sina utlånade pengar – men bara om positiva hälsoeffekter faktiskt uppnås.
  • SEB:s roll i sammanhanget har varit att agera som rådgivare och finansiell arrangör av obligationen. Det arbetet handlar om att skapa en fungerande modell som alla parter tjänar på och se till att allt det praktiska runt obligationen fungerar.

Hälsoobligation - från vision till verklighet

Jens Magnusson, Välfärdsekonom på SEB håller i ett seminarium om hälsoobligationen med inbjudna gäster, däribland Anna Starbrink, Hälso- och sjukvärdsregionråd för Region Stockholm.

För dig som har bråttom – ett kort nyhetsinslag

Hör Region Stockholm, Skandia och SEB berätta om arbetet med hälsoobligationen och hur den nya finansieringsmodellen kan bidra till att lösa utmaningar inom vården.

Kontakta oss

Har du frågor om hälsoobligationen är du välkommen att kontakta oss:


Region Stockholm: Disa Hammar, Debt Manager: disa.hammar@sll.se

Skandia: Lars-Göran Orrevall, Kapitalförvaltningschef: lars-goeran.orrevall@skandia.se

SEB: Mats Olausson, Senior Advisor, Climate & Sustainable Finance: mats.olausson@seb.se