Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbara finansieringsprodukter

SEB är en pionjär inom hållbar finansiering. Redan 2007–2008 utvecklade SEB en grön obligation – i nära samarbete med Världsbanken – för att möta en ökad efterfrågan hos investerare på att kunna medverka i klimatrelaterade satsningar.    

Sedan dess har marknaden för hållbar finansiering och SEB:s lösningar vuxit till att omfatta ett brett utbud av produkter med hållbarhetstema, såsom sociala obligationer och hållbarhetsobligationer, liksom prestationsbaserade lösningar – till exempel hållbarhetslänkade obligationer. 

Utbudet speglar en av SEB:s huvudambitioner: att stödja kunderna i övergången till en koldioxidsnål ekonomi och att bidra till en bättre framtid för människor och företag genom rådgivande ledarskap. 

Vi är stolta över vårt nära samarbete med investerare, företag, akademiker, den offentliga sektorn och frivilligorganisationer för att identifiera olika samhälleliga utmaningar och lösningar. Utan samarbeten skulle det inte vara möjligt att hitta sätt för oss och finanssektorn I stort att stödja utvecklingen mot starkare och bättre samhällen. 

Kontakt

För mer information om vad SEB kan göra för dig som emittent, låntagare eller investerare är du välkommen att kontakta oss på greenbonds@seb.se