Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår portfolio

SEB Greentech VC portfolio

Vår ambitiösa portfölj av företag hanterar globala utmaningar med banbrytande lösningar för att förbättra användningen av naturresurser eller minska negativa ekologiska effekter.

C-Green Technology

C-Green Technology har utvecklat en cirkulär och energieffektiv process för att omvandla våta bioslamavfallsströmmar till ett torrt och sterilt biokol. Bioslam är en global avfallsström från alla biobaserade processer och industrier såsom mänskligt avloppsvattenrening, livsmedelsproduktion & matavfall, gödsel, papper & massa etc. som orsakar global uppvärmning genom metanläckage, övergödsling av kväve, utarmning av fosfor och kontaminering från bakterier och virus.

c-green.se

ClimateView

ClimateView har utvecklat ett dynamiskt planerings- och visualiseringsverktyg som hjälper städer och kommuner att bli medvetna om och minska sitt koldioxidavtryck i enlighet med globala klimatmål. För att städer ska nå nettonollmålen kommer enorma investeringar att behöva göras och verktyg för att underlätta investeringsutvärderingarna kommer att behövas. Städer står för mer än 70 procent av världens totala koldioxidutsläpp om man inkluderar bostäder, produktion, konsumtion, transporter och infrastruktur.

climateview.com

CorPower Ocean

CorPower Ocean har utvecklat vågenergiteknik som möjliggör produktion av ren el från våra hav. Vågenergiomvandlare (WECs), kombinerar överlevnadsförmåga i de tuffaste stormförhållanden och effektiv skörd av el under normala vågförhållanden. De kompakta lättvikts WEC:erna är enkla att installera och underhålla med hjälp av lågkostnadsfartyg, vilket minskar driftskostnaderna. El från vågkraft har ett mervärde att ge då vågorna ger mer baslast typ av kontinuerlig produktion jämfört med vind- och solenergi.

corpowerocean.com

EnginZyme

EnginZyme har utvecklat en cellfri teknologiplattform som kombinerar bredden och kraften i biologi och effektiviteten i den kemiska industrin, för att uppnå hållbar kemisk produktion. Genom att ersätta traditionell fossilbaserad tillverkning för att producera bättre, grönare och billigare produkter används mindre varje dag. Ezi-G-plattformen är speciellt lämplig även för produktion i flödesbäddsreaktorer, vilket möjliggör storskalig produktion i höga volymer och snabba genomströmningstider.

enginezyme.comMetry

Metry automatiserar insamling och strukturering av energidata från kommersiella fastigheter till Metrys dataplattform och ger fastighetsägare en helhetssyn på sin energiförbrukning. Med all data automatiskt sammanställd på ett ställe kan fastighetsägare och fastighetsförvaltare istället fokusera på energihushållning och ESG-rapportering. Fastigheter står för upp till 40 % av den globala energianvändningen och världens klimatutsläpp. Så många som 75 procent av byggnaderna i Europa klassas som ineffektiva, därför är behovet av tillförlitlig data för att möjliggöra korrekta investeringsbeslut tydligt, både för fastighetsägare, fastighetsförvaltare och banker, för att minska den totala energiförbrukningen. 
metry.io
Qvantum

Qvantum utvecklar nästa generation värmepumpar för värme- och kylmarknaden i Europa, vilket möjliggör utfasning av kol och elektrifiering av stadsområden och städer. Deras innovativa modulära lösningar möjliggör enklare och mer flexibla installationer, vilket hjälper företag och konsumenter att snabbare gå över från nuvarande koldioxidintensiva lösningar. Värmepumpar är 3-4 gånger mer energieffektiva än gas- och oljepannor och 60 % av europeisk uppvärmning och kylning idag är fossilbränsleberoende, och behöver därför en snabb övergång.

qvantum.com