Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kina: Konsumtionen driver återhämtningen

Kinas BNP-tillväxt är på väg att överträffa regeringens mål på 5 procent 2023. Tillväxten översteg med god marginal förväntningarna under första kvartalet och därför höjer vi vår prognos för innevarande år till 5,9 procent. Återhämtningen kommer sannolikt att ta fart under de kommande månaderna med konsumtionen som drivkraft. Den kvarvarande bräckligheten i fastighetssektorn tynger dock investeringarna.

BNP-tillväxten är på väg att överstiga det relativt blygsamma målet på 5 procent 2023 utan att kräva nya stora stimulanser. Den senaste ekonomiska statistiken har över lag överträffat förväntningarna ända sedan Kina släppte sin strikta covid-politik i slutet av förra året. Med en säsongsrensad kvartalstakt på 2,2 procent under första kvartalet, höjer vi vår prognos till 5,9 respektive 4,9 procent för 2023 och 2024.

Nyckeldata

Årlig procentuell förändring

 

2021

2022

2023

2024

BNP

8,1

3,5

5,9

4,9

Inflation

0,9

2,4

2,8

2,4

Offentligt saldo

-3,8

-4,9

-5,0

-4,7

Bankers kassakrav,%**

11,5

11,0

10,50

10,50

1-årig låneränta, %**

3,80

3,65

3,65

3,65

7-d  omvänd reporänta, %**

2,20

2,00

2,00

2,00

USD/CNY**

6,36

6,55

6,60

6,45

*% av BNP **Vid årets slut. Källor: IMF, SEB

Hushållens konsumtion drar det tunga lasset. Detaljhandelsförsäljningen har hittills konsekvent överträffat förväntningarna, i synnerhet tjänster inom personlig service som överstiger hushållens totala konsumtionstillväxt. För närvarande sker den snabbaste återhämtningen inom hotellnäringen och cateringtjänster.

Större kreditimpuls stödjer investeringar efter andra kvartalet. Historiskt brukar kredittillväxten föregå den reella ekonomiska aktiviteten med 1-2 kvartal. En accelererande långfristig kredittillväxt bådar gott för företagsutlåningen, men för närvarande har investeringarna ännu inte tagit fart. Infrastruktur-investeringar avtog i mars, vilket återspeglar Pekings strävan att undvika mer aggressiva stimulanser.

Belägrad fastighetssektor dämpar återhämtningen. Fastighetspriserna fortsätter återhämta sig men förtroendet för sektorn är fortsatt svagt. Dessutom leds återhämtningen i byggandet av statliga fastighets-utvecklare. Även om en del av oron bland privata utvecklare har lättat, lär det ta tid innan nya projekt kommer i gång då fokus har legat på att slutföra befintliga projekt som tidigare avstannat.

En balanserad policyrespons är att vänta. I slutet av mars sänkte Kinas centralbank (PBoC) sin kassakravskvot med 25 räntepunkter till 10,75 procent. Trots förbättrad kreditefterfrågan är förtroendet för fastighetssektorn fortsatt svagt. Så länge inflationstrycket kvarstår tror vi att centralbanken har utrymme att behålla en stödjande hållning. Det 3-procentiga inflationsmålet från Peking dämpar dock förväntningarna om större stimulanser. Om återhämtningen i den inhemska efterfrågan ökar snabbare än väntat kan det sätta tryck uppåt på kärninflationen, vilket skulle kunna få PBoC att strama åt de finansiella villkoren under året, särskilt om tillväxtmålet förväntas uppnås. Stramare finansiella villkor kräver i sig inga höjningar av policyräntan och tidigare har PBoC tryckt upp marknadsräntorna genom att hålla inne likviditetsreserver.

Yuanen stärks. Kinas högre tillväxt bör leda till en appreciering av yuanen mot dollarn till 6,60 i slutet av 2023. Högre vinstförväntningar bör leda till utländska inflöden till kinesiska A-aktier. Hittills har Shanghai-börsen stigit nästan 9,6 procent i år. I mitten av april uppskattade vi nettoinflödena till 27,9 miljarder USD. Utan överraskningar i form av nya regleringar lär dessa utländska inflöden förbli stabila.