Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB publicerar omräknade jämförelsetal för åren 2020-2021

SEB publicerar omräknade jämförelsetal för åren 2020-2021 som en följd av omorganisationer, inklusive etableringen av SEB:s division Private Wealth Management & Family Office, samt ändringar i presentationen av resultaträkningen. Omräkningen påverkar inte SEB:s totala resultat eller eget kapital för dessa år.

Större omorganisationer som återspeglas i de omräknade jämförelsetalen är:

  • Private Wealth Management & Family Office, vars affärsverksamhet tidigare rapporterats som en del av division Företag & Privatkunder, rapporteras nu som en separat division i segmentsrapporteringen.
  • Livdivisionens försäljningsorganisation integreras inom division Företag & Privatkunder, vilket förenklar strukturen och ger en större distributionskraft.
  • Institutional Asset Management flyttas från division Stora Företag & Finansiella Institutioner till division Investment Management för att öka tillväxttakten.

Ändringar i presentationen från 1 januari 2022 omfattar:

  • En ny rapporteringsrad, påförda avgifter, har tillkommit i resultaträkningen efter raden förväntade kreditförluster, netto. Inom påförda avgifter ingår den nya svenska riskskatten för banker, liksom resolutionsavgifter, vilka tidigare rapporterats inom räntenettot.
  • Raden vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar har tagits bort.
  • Periodisering av premie eller rabatt för tradingboken och likviditetsportföljen, vilket tidigare rapporterades inom nettoresultat finansiella intäkter, presenteras nu i räntenettot.

​​​​​​​Omräknade jämförelsetal finns tillgängliga här.

För mer information, kontakta:
Per Andersson, Ställföreträdande Chef Investor Relations
070-667 74 81

per.andersson@seb.se

Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv