Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Omklassificering 2022

SEB publicerar omräknade jämförelsetal för åren 2020-2021 som en följd av omorganisationer, inklusive etableringen av SEB:s division Private Wealth Management & Family Office, samt ändringar i presentationen av resultaträkningen. Omräkningen påverkar inte SEB:s totala resultat eller eget kapital för dessa år.

Större omorganisationer som återspeglas i de omräknade jämförelsetalen är:

  • Private Wealth Management & Family Office, vars affärsverksamhet tidigare rapporterats som en del av division Företag & Privatkunder, rapporteras nu som en separat division i segmentsrapporteringen.
  • Livdivisionens försäljningsorganisation integreras inom division Företag & Privatkunder, vilket förenklar strukturen och ger en större distributionskraft.
  • Institutional Asset Management flyttas från division Stora Företag & Finansiella Institutioner till division Investment Management för att öka tillväxttakten.

Ändringar i presentationen från 1 januari 2022 omfattar:

  • En ny rapporteringsrad, påförda avgifter, har tillkommit i resultaträkningen efter raden förväntade kreditförluster, netto. Inom påförda avgifter ingår den nya svenska riskskatten för banker, liksom resolutionsavgifter, vilka tidigare rapporterats inom räntenettot.
  • Raden vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar har tagits bort.
  • Periodisering av premie eller rabatt för tradingboken och likviditetsportföljen, vilket tidigare rapporterades inom nettoresultat finansiella intäkter, presenteras nu i räntenettot.

Omräknade jämförelsetal finns tillgängliga här:

Ladda ner som Excel

Ladda ner som Pdf