Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB emitterar grön obligation om 1 miljard euro

SEB har tagit in 1 miljard euro genom emissionen av en grön obligation som kommer att användas för att finansiera gröna lån, i enlighet med SEB:s uppdaterade ramverk för gröna obligationer. Det är den andra gröna obligationen som SEB har emitterat, sedan bankens första gröna obligation 2017.

Intresset för den gröna obligationen, som var en senior icke-prioriterad obligation med en löptid på 5,5 år, var stort. En majoritet av investerarna var europeiska och nordiska finansiella institutioner.

– Vi är väldigt glada över det stora intresset investerare visat för vår andra gröna obligation. Vårt nya ramverk ligger i linje med våra kunders behov och stödjer bankens strategiska mål om att öka andelen hållbarhetsrelaterad finansiering, säger Hans Beyer, SEB:s Chief Sustainability Officer.

I januari uppdaterade SEB sitt ramverk för gröna obligationer till att vara mer inkluderande. Ramverket har till exempel utökats med fler kategorier jämfört med SEB:s första ramverk 2016, vilket innebär att lån till projekt för biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och klimatanpassningsåtgärder nu kan ingå i den pool av gröna lån som finansieras av obligationen. Ramverket har i stora drag utformats med hänvisning till den väsentliga bidragsdelen av de tekniska granskningskriterierna i EU-taxonomin. Du kan läsa mer om SEB:s uppdaterade ramverk för gröna obligationer här.

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv