Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har uppdaterat ramverket för gröna obligationer

SEB har uppdaterat sitt ramverk för gröna obligationer. Ramverket är i stora drag anpassat efter EU:s taxonomi och öppnar även för utlåning inom nya områden som biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och klimatanpassning.

– Det här är ett ramverk som ligger i linje med hur våra kunder tänker och stöttar vårt strategiska mål att öka andelen hållbarhetsrelaterad finansiering, säger Hans Beyer, Chief Sustainability Officer.

SEB tog 2016 fram ett ramverk för utgivning av gröna obligationer och lånade i samband med det upp 500 miljoner euro som används för att finansiera en pool av gröna lån.

Poolen bestod vid det tillfället av gröna lån på 12 miljarder kronor. I dag har SEB:s portfölj av gröna lån vuxit till cirka 29 miljarder kronor (enligt det uppdaterade ramverket).

– Över tid är ambitionen att emittera mer i takt med att poolen växer, säger Johan Nyberg, ansvarig för finansiering och likviditetshantering inom Group Treasury.

Uppdaterat ramverk med hänsyn till taxonomin

Det gröna ramverket har nu uppdaterats och i stora drag utformats med hänsyn till EU-taxonomin. SEB:s kunder som huvudsakligen finns inom EU kommer av regulatoriska skäl att behöva redovisa hur stor del av deras aktiviteter som är i linje med taxonomin, vilken därför blir en gemensam referenspunkt för vad som är grönt eller inte.

SEB:s ramverk skiljer sig dock från taxonomin på några punkter. För det första hänvisar bankens gröna ramverk till de vedertagna internationella certifieringsstandarderna för hållbart skogsbruk, FSC och PEFC. Här har banken valt att stå fast vid de certifieringar som används av de allra flesta aktörer och som även fanns med i det förra ramverket.

En annan avvikelse mot taxonomin gäller bilar, där EU anser att vissa hybridfordon ska räknas som gröna fram till 2025. Först därefter gäller krav på nollutsläpp. Här har SEB i linje med kundernas bedömning lagt ribban högre än taxonomin och godkänner redan nu endast helt fossilfria fordon som gröna.

Omfattar nya områden

Det gröna ramverket har också utökats med fler kategorier jämfört med 2016. Det innebär att också lån till projekt för biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och klimatanpassningsåtgärder kan ingå i den pool av gröna lån som finansieras av obligationen.

SEB har fått en oberoende extern bedömning av ramverket av Cicero Shade av Green som klassificerar ramverket som ”medium green”.

Läs mer om ramverket här SEB's green bonds | SEB (sebgroup.com)