Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan till SEB:s hållbarhetsevent Transition in Numbers: Towards Net Zero

Den 15 november 2022 håller SEB sitt årliga hållbarhetsevent och kommer då att ge en uppdatering kring utvecklingen av bankens ambitioner och mål på klimatområdet.

För ett år sedan presenterade SEB nya ambitioner och mål på klimatområdet som en del av sin hållbarhetsstrategi. Dessa kompletterades i oktober med netto-nollanpassade delmål för 2030 för specifika sektorer i kreditportföljen, som en del av våra åtaganden inom Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

På årets hållbarhetsevent – Transition in Numbers: Towards Net Zero – kommer SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby att ge en uppdatering kring utvecklingen av dessa ambitioner och mål, presentera sektormålen för 2030, och berätta hur banken arbetar tillsammans med sina kunder och andra intressenter för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bland övriga talare och deltagare finns branschledare, gröna entreprenörer och namnkunniga akademiker med fokus på klimatfrågan.

Media, analytiker, investerare och andra intressenter är välkomna att delta i eventet, som sänds digitalt på engelska den 15 november 2022 kl. 13.30-17.00. För mer information och registrering, vänligen besök sebgroup.com/sustainability/netzerotransition, där sändningen också kommer att finnas att tillgå efteråt. Eventet är ett hybridevent, och de som önskar delta på plats i SEB:s lokaler i Arenastaden i Stockholm kan kontakta press@seb.se för information och ackreditering.

Talare och deltagare
Marcus Wallenberg, styrelseordförande, SEB
Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef
Gretchen C. Daily, Bing Professor of Environmental Science at Stanford University
Professor Carl Folke, föreståndare för Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien
Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef och vd, AMF Fonder
Annica Bresky, vd, Stora Enso
Henrik Henriksson, vd, H2 Green Steel
Kristin Magnusson Bernard, vd, AP1
Hans Beyer, SEB:s hållbarhetschef
Joachim Alpen, Co-Head, SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner 
Markus Hökfelt, chef för SEB Greentech VC

Mer information om SEB:s ambitioner och mål på klimatområdet: sebgroup.com/sustainability/our-strategy/ambitions-and-goals

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.