Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB stärker branschpolicyn gällande fossila bränslen

SEB fortsätter att stärka sina riktlinjer inom klimatområdet och har antagit en uppdaterad branschpolicy för fossila bränslen som skärper riktlinjerna till att innefatta fler områden och tydligare ställningstaganden.

– Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och som bank har vi ett ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi höjer nu ambitionsnivån och tar nästa steg genom att uppdatera vår branschpolicy för fossila bränslen, säger SEB:s Chief Sustainability Officer Hans Beyer.

SEB skrev 2019 under FN:s initiativ om principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking. Undertecknandet betyder att banken har åtagit sig att kontinuerligt anpassa sin affärsstrategi så att den överensstämmer med och bidrar till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.

SEB utesluter sedan flera år tillbaka bland annat finansiering av nya kolkraftverk. Den uppdaterade branschpolicy för fossila bränslen har en bredare omfattning och inkluderar även en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot kol och okonventionell olja. Den stärker också SEB:s riktlinjer gällande känsliga miljöområden såsom Arktis. SEB kommer också att fortsätta att gradvis minska sin exponering mot fossila bränslen i olje- och gassektorn genom ett tak gällande prospektering, produktion och oljefältsservice. Detta tak sänks på årlig basis.

SEB är engagerad i att stödja sina kunder i att möta Parisavtalet genom en ordnad omställning. Banken kommer, liksom tidigare, att i dialog med kunderna engagera sig för en omställning där banken ser att det är möjligt, där kunderna har en tydlig plan för transformation, och där SEB kan ha en positiv inverkan genom att till exempel finansiera förnybar energi och ny teknik.

– Vår riktning är tydlig — vi ska vara en del av den omställning som måste ske och vi ska stödja våra kunder att ställa om i enlighet med FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. Den transformation som är nödvändig kommer att kräva stora investeringar och vi har som bank ett ansvar att vara med och finansiera denna omställning, säger Hans Beyer.

Läs den fullständiga branschpolicyn för fossila bränslen här

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv