Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma förkortas

Pressmeddelande
Stockholm 10 mars 2020

SEB:s årsstämma förkortas

Med anledning av det nya coronaviruset har SEB beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman i Konserthuset, Hötorget, Stockholm den 23 mars kl. 13.00. Registrering öppnar kl. 11.30.

För att minska risken för smittspridning kommer SEB att korta tiden för själva årsstämman och ta bort tidigare planerade kringaktiviteter. SEB kommer inte att ha någon utställning och kommer inte heller att erbjuda förtäring eller det informella mötet med bankens ledning innan årsstämman. SEB kommer även att begränsa tiden för en del anföranden. Dessa försiktighetsåtgärder syftar till att värna om våra aktieägares och personalens hälsa samt göra stämman så kort och effektiv som möjligt.

Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning har också möjlighet att undvika att närvara personligen och istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet rekommenderar SEB även för personer som har befunnit sig i ett område med smittspridning eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

SEB kommer också att föreslå bolagstämman att öppna upp för att bankens aktieägare ska kunna följa stämman via webben. Både VD Johan Torgebys och styrelseordförande Marcus Wallenbergs anföranden kommer att publiceras på sebgroup.com/sv i efterhand.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning på: sebgroup.com/sv/om-seb/arsstamma/arsstamma-2020

Ytterligare information kommer att skickas per post till de anmälda aktieägarna.

För mer information kontakta
Christoffer Geijer, chef Investor Relations
08-763 8319
christoffer.geijer@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Kommunikationschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.