Årsstämma 2020

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas måndagen den 23 mars 2020.