Årsstämma 2020

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas måndagen den 23 mars 2020.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen till stämman. För att med säkerhet få ärendet behandlat bör sådan begäran ha inkommit till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Group Legal, KA1, 106 40 Stockholm, senast den 3 februari 2020.