Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s försäljning av kortinlösenverksamheten till Nordic Capital Fund VIII genomförd

SEB har per den 1 december slutfört försäljningen av Euroline AB till Nordic Capital Fund VIII i enlighet med det försäljningsavtal som signerades och kommunicerades i slutet av maj 2014. Priset uppgår till 2,2 miljarder kronor på skuldfri basis, och reavinsten till 1,7 miljarder kronor efter hänförlig goodwill om 0,2 miljarder kronor.

 

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, +46705503500
Ulf Grunnesjö, IR-chef, +46 70 763 8501
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 840 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 632 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.