Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Ljus finanshöst väntar för den som vågar

Finansmarknaderna lever för närvarande med ett betydande antal svårförutsägbara och obehagliga oroshärdar. Trots det stiger aktiemarknaderna i hygglig takt. Det bekräftar en gammal tes att marknader kan leva med risker så länge den underligande konjunkturen förstärks. En annan tes är att den viktigaste konjunkturindikatorn ur marknadssynpunkt är att USA skall vara stabilt, vilket det är, och sannolikt fortsätter att vara.

Idag har vi en situation då centralbanker fortsätter att bedriva en stimulerande politik. Exempelvis tog Europeiska Centralbanken nyligen ytterligare steg för att stimulera och stötta ekonomin genom att sänka styrräntan.

- Konsekvensen av allt stöd från centralbankerna är extremt låga obligationsräntor. Därmed har avkastningsmöjligheterna i denna typ av värdepapper blivit klart begränsade. Naturligt vänds blickarna då mot andra avkastningskällor, inte alltid nödvändigtvis till särskilt mycket högre risk. Hedgefonder är ett bra exempel, obligationer utgivna i tillväxtländer ett annat, säger Hans Peterson, chef för tillgångsslagsallokering på SEB.

Strukturellt är vi i en aktiefas. Vi ser en uppgång och stabilisering av konjunkturbilden det kommande halvåret. Det kommer att gynna olika typer av risktillgångar, främst aktier.

- En risk är att de åtgärder som vidtas i Europa inte får grepp och att regionen sjunker ned i deflation och stagnation. Det är inget huvudscenario, men det förtjänar ändå viss uppmärksamhet i rapporten, säger Hans Peterson.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se 


För mer information, kontakta:
Hans Peterson, chef tillgångsallokering SEB
08-763 69 21

Press & PR:
Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 654 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.