Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning för SEB utsedd

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas tisdagen den 25 mars 2014.

Valberedningen består av:

Petra Hedengran, Investor, ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Hans Wibom, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 34,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2014. De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.se under rubriken "Årsstämma".

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast den 7 januari 2014.

För mer information :
Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör,
08-76385 77, 070-550 3500
Ulf Grunnesjö, IR-chef, 08-763 8501, 070-763 8501
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 3o juni 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 596 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 387 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.