Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Göteborg först i Norden med gröna obligationer

Göteborgs stad blir först i Norden att använda det ramverk för gröna obligationer som SEB aktivt arbetar för att sprida. Ramverket har utvecklats tillsammans med Världsbanken och ett antal svenska investerare. Emissionen på 500 miljoner kronor är en del av ett emissionsprogram från Göteborgs stad som totalt kan uppgå till två miljarder kronor.

- Göteborgs stads emission är ett genombrott för gröna obligationer i Norden. Intresset bland investerare  fortsätter att växa då gröna obligationer erbjuder samma avkastning som andra obligationer med liknande villkor, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö och större medvetenhet om klimatrelaterade utmaningar och lösningar, säger Christopher Flensborg, chef för hållbara investeringar på SEB.

Inom ramen för sitt miljöprogram planerar Göteborgs stad att söka finansiering för olika miljöprojekt inom kollektivtrafiken, vattenförsörjning, energi och avfallshantering.  

- Vi har ett väl genomarbetat program för miljöprojekt i Göteborg. Staden ska vara ett naturligt val för investerare som söker gröna investeringar, säger Magnus Borelius, finanschef för Göteborgs stad.

SEB och Världsbanken började ta fram konceptet 2007 och Världsbanken emitterade de första gröna obligationerna 2008. Sedan dess har marknaden stadigt vuxit. Totalt har organisationer runt om i världen, bland annat, Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Världsbanken och Export-Import Bank of Korea emitterat gröna obligationer för 10 miljarder dollar. Gröna obligationer är ett sätt att öka medvetenheten hos finansiella institutioner om klimatutmaningar och lösningar. Många andra organisationer, inklusive Förenta Nationerna (FN), har uttryckt intresse för att lära sig mer om konceptet.

De obligationer Göteborgs stad emitterat löper på sex år och handlas på Londonbörsen. Storebrand/SPP, Andra AP-Fonden, Nordea Bostadsobligationsfond, SEB Företagsobligationsfond Flexibel, Svenska Kyrkan, Länsförsäkringar Västerbotten har tecknat hela emissionen. Staden har högsta möjliga kreditbetyg (AAA) från Moody's sedan 2006 och näst högsta från Standard & Poor's (AA+) sedan 2007. Båda betygen har stabila utsikter.

Läs mer om Gröna obligationer här.

Presskontakt
Anna Helsén, presschef SEB
+46(0) 70 698 48 58
anna.helsen@seb.se
Kontakt Göteborgs Stad
Magnus Borelius, finanschef Göteborgs Stad
+46 (0) 31 368 00 23, +46 (0) 707 61 23 42
magnus.borelius@stadshuset.goteborg.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 3o juni 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 596 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 387 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB www.sebgroup.se.