Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Andra kvartalet 2012: Rörelseresultat 3 951 Mkr (4 200)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet för det andra kvartalet 2012:

  • SEB:s relationsbanksmodell har bidragit till en hög och stabil intjäning i ett kvartal präglat av utmaningar i omvärlden. Vi ser att det ger resultat att hela tiden sätta kundernas perspektiv främst.
  • I Sverige väljer fler kunder att bli helkunder i SEB. Antalet helkunder bland små och medelstora företag har ökat med 20 procent de två senaste åren och det är glädjande att 25 procent av alla nystartade företag i Sverige väljer SEB som sin bank. På privatsidan har samtidigt antalet helkunder ökat med närmare 30 000.
  • Med expansionen i Norden och Tyskland på marknaden för stora företag och institutioner har vi byggt en bra plattform för framtida tillväxt. Våra befintliga kunder gör mer affärer med oss samtidigt som vi har attraherat nya kunder. 
  • Sammantaget med våra åtgärder de senaste åren för att minska risknivån i balansräkningen har volatiliteten i intjäningen minskat rejält. Vi har sålt affärsenheter utanför vår kärnverksamhet så som kontorsrörelserna i Tyskland och Ukraina. Vi har ökat kostnadseffektiviteten och byggt en stark balansräkning när det gäller kapital, likviditetsreserver, finansieringsstruktur och kreditkvalitet.
Resultatet före kreditförluster uppgick till 4,2 miljarder kronor (3,6 det andra kvartalet 2011).  

Rörelseintäkterna uppgick till 9,9 miljarder kronor, vilket var 4 procent högre än det andra kvartalet 2011. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,7 miljarder kronor, vilket var 3 procent lägre än för ett år sedan.

Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 269 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 3,0 miljarder kronor (3,4 andra kvartalet 2011).

Det kortfristiga likviditetsmåttet var 108 procent. Likviditetsreserven uppgick till 339 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 537 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalrelationen var 15,3 procent (13,7 vid årsskiftet) och primärkapitalrelationen var 17,5 procent (15,9 vid årsskiftet).

Ladda ner Annika Falkengrens presentation

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 373 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se