2013-03-27 16:51

SEB bidrar till ”finansiell läskunnighet” i Baltikum

Det nätbaserade testet skiljer sig något mellan länderna, men har samma grundstruktur. Det riktar sig till skolelever i de högre klasserna, men även yngre skolelever och deras föräldrar har varit välkomna att testa sina egna kunskaper. Testet är framtaget av SEB:s hushållsekonom tillsammans med specialister från olika avdelningar.

- Vi genomför olika aktiviteter för att öka befolkningens kunskap inom det finansiella området, inte minst när det gäller hur man planerar sin privatekonomi. Vi hoppas att den kunskap som vi förmedlar hjälper ungdomarna att ta rätt finansiella beslut och hantera sin privatekonomi på ett bra sätt, säger Julita Varanauskiene.

Under kampanjveckan uppmuntrades medarbetare hos SEB i Lettland att besöka skolor och med stöd av testet informera om privatekonomiska frågor och berätta om hur deras egen väg in i bankvärlden såg ut.

Financial Literacy Week, som pågick mellan 15 och 22 mars, är ett globalt initiativ från organisationen Child and Youth Financial Education. Under veckan ordnades en mängd aktiviteter för att bryta den ”finansiella analfabetismen” runt om i världen