2012-10-01 15:16

Pristagare får bidra i kampen mot malaria

Priset är ett samarbete mellan SEB, Karolinska Institutet och A Perfect Guide. Syftet är att gynna socialt företagande, genom att utse en duktig entreprenör, som får möjligheten att gå in som delägare i något av de många innovativa projekt som Karolinska institutet har initierat.

Tanken är att ”gifta ihop” framgångsrik forskning med starka entreprenörer och därmed kunna förverkliga något av de många outnyttjade patent som finns.

Det första priset, som delas ut på måndagen av SEB:s VD Annika Falkengren i samband med ett kundevenemang i Stockholm, går till den kände IT-entreprenören Hjalmar Winblad. Han har tidigare bland annat startat företagen Pedal och Sendit, som köptes av Microsoft. Just nu driver han företagen Rebtel och Wrapp.

Han får nu möjlighet att utveckla malaria-applikationen Momic, som har utvecklats av Johan Lundin, forskare vid Karolinska institutet. Ett av problemen i kampen mot malaria har varit att snabbt kunna ställa diagnos.

Med appen går det att på en minut skicka ett fotograferat blodprov till teamet vid Karolinska institutet, som kan göra en mikrobiologisk screening på storskärm. Därmed går det att ge fattiga och sjuka tillgång till världens bästa specialister inom diagnostik med en relativt billig teknik.