2012-02-23 15:47

Hoppas på steg mot modernt, grönt folkhem

Det var i november förra året som statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade den nya framtidskommissionen med uppgift att senast i mars 2013 lämna en rapport där de identifierar de viktigaste utmaningarna som Sverige står inför och strategier för att möta dessa. Kommissionen har nio deltagare som representerar olika områden som kultur, akademi och näringsliv.

Den filmade intervjun med Klas Eklund ligger på regeringens hemsida tillsammans med övrig information om kommissionens arbete.