Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet

Lånenyckeltal pekar i rätt riktning i Gottsunda

Hemmaplans vd Cecilia Safaee tillsammans med Yahya Abdeen, en av de 78 personer som fått långsiktig anställning genom bolagets Centrumakademi.
Hemmaplans vd Cecilia Safaee tillsammans med Yahya Abdeen, en av de 78 personer som fått långsiktig anställning genom bolagets Centrumakademi.

78 personer har fått långsiktig anställning, den upplevda tryggheten har ökat och energiförbrukningen minskat. Det sociala fastighetsbolaget Hemmaplan i Gottsunda har efter första året nått alla mål i sitt hållbarhetslänkade lån hos SEB. 

Vi träffar bolagets vd Cecilia Safaee på Solsidan, det nyanlagda, mer än 300 meter långa promenadstråk med uteserveringar, som löper längs med hela centrumets söderfasad. Hon bekräftar att utvecklingen i Gottsunda går i rätt riktning. 

– Jag hade förväntat mig att det skulle ta längre tid att få utväxling på det arbete vi gör, men, vi kan redan se en tydlig effekt. Vi har på ganska kort tid lyckats etablera en helt annan kultur här i centrumet. Nu är det en plats där människor sträcker på sig, lyfter, blicken, hälsar och ler. Det är en vänlig och omhändertagande plats där människor får plats att växa, säger hon.

Hållbarhetslänkat lån

Fastighetsbolaget Hemmaplan förvärvade hösten 2022 Gottsunda centrum med målet att långsiktigt lyfta hela det omgivande, socialt utsatta området. Bolaget finansierade köpet med ett hållbarhetslänkat lån i SEB där räntan är knuten till tre nyckeltal, två sociala och ett miljömässigt. Dessa är uppdelade i årliga mål under hela lånets löptid. Om Hemmaplan når dessa får bolaget rabatt på räntan och omvänt.

Uppföljningen efter det första året 2023 visar att samtliga mål är uppnådda.

Det miljömässiga nyckeltalet är knutet till fastighetsbolagets långsiktiga mål om att minska energianvändningen med 50 procent fram till 2030. Här uppnådde Hemmaplan en 27-procentig minskning under 2023, vilket med råge uppfyller kravet i lånevillkoren.

Ökad trygghet

Den andra KPI:n handlar om att hyresgäster och besökare ska känna sig trygga i centrumet. Målet under hela lånets löptid är att 90 procent ska känna sig trygga. När Hemmaplan tog över som ägare låg siffran på 70 procent. Under 2023 steg den till 79 procent, vilket överträffade målet för året som låg på 75 procent.

– Generellt brukar de företagare som är hyresgäster känna sig mindre trygga än besökarna. Samtidigt är de helt avgörande för utan hyresgäster har vi inget centrum. Därför är vi stolta över att hyresgästernas trygghet har ökat med 20 procent jämfört med basmätningen innan vi tillträdde, från runt 60 procent till 80 procent efter bara ett år, säger Cecilia Safaee.

Hon framhåller att det känns extra viktigt att målet har uppnåtts trots att fjolåret präglades av en ihållande våldsvåg i Uppsala, där även Gottsunda drabbades. Men med det sagt är arbetet långt ifrån klart. Det kommer att krävas fortsatt målmedvetet arbete från Hemmaplans sida för att uppnå och långsiktiga bibehålla målet att 90 procent ska känna sig trygga i och kring centrumet, framhåller hon.  

Praktik och arbetstillfällen

Det tredje nyckeltalet enligt lånevillkoren är att Hemmaplan genom centrumet årligen ska bereda meningsfull sysselsättning för minst 100 individer, varav max 30 feriearbetare. Totalt skapade Hemmaplan 122 arbetstillfällen under förra året, varav 101 inom ramen för Centrumakademin, bolagets lärlingsakademi som riktar sig till personer som inte tidigare har haft jobb. Endast 14 var feriearbetare.

– Det som vi är extra stolta över är att 78 av dessa 101 personer har fått långsiktig anställning. Det innebär att 78 hushåll har fått en stabilare och tryggare hushållsinkomst, vilket ligger i linje med ambitionen att stärka de socioekonomiska förutsättningarna i Gottsunda. Fortsätter vi så kan vi strukturellt påverka den disponibla hushållsinkomsten i området.

Genom bolagets inkubator för lokala entreprenörer startades också sex nya företag under 2023, varav två av dem startats av lokala kvinnliga entreprenörer.

Inte längre ”särskilt utsatt” område

En annan positiv utveckling var att Polisen i december 2023 meddelade att Gottsunda inte längre klassas som ett ”särskilt utsatt” område, utan har flyttats ned till ett riskområde, vilket innebär en lägre grad av utsatthet.

– Det känns otroligt roligt. Vi har bara haft förmånen av att vara en del av resan under det senaste året, men många kommunala förvaltningar och även polis och andra fastighetsägare har framfört att vårt sätt att driva centrumet har spelat roll, säger hon.

Vad har det för betydelse att ni har knutit er finansiering till sociala och miljömässiga nyckeltal?

– Det innebär att målen blir affärskritiska eftersom de kopplas direkt till vår finansiering. Sedan tror jag att det faktum att vi öppet offentliggör våra mål kan inspirera andra fastighetsägare. Förhoppningsvis innebär det att de får upp ögonen för att det går att jobba på det här sättet i den löpande förvaltningen. Det har inte kostat oss en massa pengar utan är snarare så att vi har vunnit på det. Men, målen är väldigt ambitiösa. Även om vi presterande väldigt bra under 2023 krävs det hårt och målmedvetet arbete för att fortsätta möta våra mål.  

Hur hoppas du att Gottsunda ska utvecklas?

– Vår vision är att Gottsunda centrum blir den naturliga mötesplatsen för människor i Gottsunda, men också en destination dit människor från hela Uppsala- och Stockholmsregionen söker sig för att uppleva något de inte kan få på andra ställen. Att vi förvandlas från en plats man undviker till ett ställe man gärna besöker.

– Det viktigaste är att utvecklingen drivs tillsammans med och för de människor som bor i området. På sikt är målet att nå en helt annan socioekonomisk nivå i det här området, inte för att vi har bytt demografi, utan för att människor som bor här har fått det betydligt bättre och är en del av den resan, säger Cecilia Safaee.

Läs tidigare artikel
Vill lyfta Gottsunda med hjälp av hållbarhetslänkat lån | SEB (sebgroup.com)

"Spännande att följa resan"

Malin Turesson
Malin Turesson

– Det är mycket glädjande att konstatera att Hemmaplan efter det första året har uppnått och dessutom överträffat samtliga hållbarhetsmål. Lånet till Hemmaplan var Real Estate Coverage första hållbarhetslänkade lån med stort fokus på sociala aspekter och vi hoppas att deras hårda arbete och måluppfyllande ska inspirera fler fastighetsbolag att sätta upp ambitiösa och mätbara sociala mål. Det ska bli spännande att följa Hemmaplans fortsatta hållbarhetsresa, säger Malin Turesson, kundansvarig på SEB.