Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vill lyfta Gottsunda med hjälp av hållbarhetslänkat lån

Ellinor Schutz, SEB, Cecilia Safaee, vd för Hemmaplan, och Mikael Franzén, SEB

Fastighetsbolaget Hemmaplan förvärvade i höstas Gottsunda centrum med målet att långsiktigt lyfta hela det omgivande, socialt utsatta området. Denna ambition förstärks genom banklånet från SEB där räntan har kopplats till mål för minskad energiförbrukning, ökad trygghet och fler jobb.

Gottsunda centrum i Uppsala är ett typiskt miljonprogramscentrum byggt under 1970-talet. Det ligger i ett bostadsområde präglat av stora socioekonomiska utmaningar och där det finns ett parallellsamhälle drivet av kriminella grupper. Detta gör att Gottsunda finns med på Polisens lista över särskilt utsatta områden.

Detta centrum har nu förvärvats av Fastighets AB Hemmaplan, ett bolag som bildades 2021 av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter. De förenades i en oro över samhällsutvecklingen i kombination med en övertygelse om att en positiv och hållbar samhällsutveckling också är en ekonomiskt hållbar affär. Svaret på detta blev Hemmaplan, vars affärsidé är driva positiv samhällsutveckling genom att investera i och utveckla centrumfastigheter i områden som präglas av socioekonomiska utmaningar.

Cecilia Safaee
Cecilia Safaee

Engagerad social entreprenör

I Gottsunda träffar vi Hemmaplans vd Cecilia Safaee, som med passion och engagemang berättar om satsningen. Hon har lång erfarenhet som social entreprenör och har bland annat grundat en internationell stiftelse som med fotboll som katalysator, verkar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter. Dessa erfarenheter tar hon med sig i den nya rollen som vd för Hemmaplan.

– Vi vill använda centrumet för att bidra till att utveckla hela området. Genom hur vi utvecklar och förvaltar centrumet kan vi påverka beteenden och attityder hos dem som bor här och skapa positiva incitament för att gemensamt utveckla området. Vi behöver skapa bättre och fler förutsättningar för att människor ska få arbete, stärka sin hushållsekonomi och bli en del av samhällsgemenskapen, säger hon.

Kommersiella grunder

Men, det handlar inte om välgörenhet.

– Vi arbetar på kommersiella grunder. Genom att driva en positiv samhällsutveckling i området kommer också värdet på våra fastigheter att öka. Men, vi vill göra den resan med och för de människor som bor och verkar i området. Därför behöver vi vara lyhörda för deras behov och jobba tillsammans med de utmaningar och möjligheter som finns.

En förutsättning för att lyckas är det långsiktiga perspektiv som bolaget har, menar Cecilia Safaee. 

– Vi har ambitiösa avkastningskrav, men med en långsiktighet som inte enbart styrs av kvartalsrapportering, utan med en förståelse för att förändring tar tid. Vi har en styrelse och ägare som är genuint måna om att vi ska lyckas.

Detta avspeglar sig också i det team som Cecilia Safaee har satt upp i Gottsunda. Där finns, vid sidan av traditionella fastighetsförvaltare, även ett team som arbetar med social hållbarhet,  däribland en entreprenör som driver en inkubator för lokala entreprenörer, som i förlängningen kan bidra till att skapa arbetstillfällen och ett blomstrande näringsliv. 

Hållbarhetslänkat lån

Köpet av Gottsunda centrum har finansierats genom ett hållbarhetslänkat banklån hos SEB. Det innebär att räntan på lånet är knuten till sociala och miljömässiga mål. Om Hemmaplan uppnår dessa mål får bolaget en ränterabatt. Om Hemmaplan däremot misslyckas med att nå dem blir det ett påslag på räntan. 

– Eftersom vår affärsplan bygger på våra hållbarhetsmål blir det väldigt naturligt att koppla dem till vår finansiering. Det är ett sätt att visa att vi menar allvar genom att offentliggöra och rapportera dessa mål. Vi hoppas också att det kan inspirera andra fastighetsägare, säger Cecilia Safaee.

Mål för trygghet, sysselsättning och miljö

Det ena sociala målet handlar om att öka tryggheten. Det mäts genom en årlig trygghetsmätning av en oberoende, extern part. Den senaste mätningen visar att 70.9 procent procent av hyresgästerna och besökarna känner sig trygga i centrumet. Målet, som ska uppnås fram till 2026, är att 90 procent av besökare och hyresgäster ska känna sig trygga.

Det andra sociala målet ska främja ökad sysselsättning. Det mäts genom att minst100 unika individer varje år ska få meningsfull sysselsättning genom centrumet.

– Här kommer vi tillsammans med våra hyresgäster att skapa en Centrumakademi där ungdomar som varken studerar eller arbetar, hemmavarande mammor och äldre utrikesfödda män, får möjlighet till praktik- och lärlingsplatser. Målet är att det ska vara ett sätt att komma in på arbetsmarknaden och i förlängningen få ett heltidsjobb, säger Cecilia Safaee.

Det miljömässiga målet handlar om att minska energiförbrukningen (mätt som kilowattimmar per kvadratmeter) och bidrar till bolagets långsiktiga mål att minska förbrukningen med 50 procent fram till 2030.

Tar sig an utmaningen med allvar

Mikael Franzén är chef för fastighetsaffären i Sverige inom SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner. Han har tillsammans med Ellinor Schutz, biträdande kundansvarig, arbetat med Hemmaplan kring finansieringen.

– Hade det varit en normal fastighetsägare som velat köpa och driva den här fastigheten är jag inte säker på att vi som bank hade velat delta. Men, här finns en motpart som tar sig an de uppgifter och utmaningar som finns på stort allvar.  Det finns en genomarbetad plan och investerare och ägare som på allvar vill göra skillnad, säger Mikael Franzén.

Fastighetsbranschen är van vid att arbeta med hållbarhetslänkade lån kopplade till klimatmässiga nyckeltal som bl.a. energieffektivisering. Däremot är det inte lika vanligt att koppla finansieringen till sociala mål. SEB har varit exklusiv rådgivare kring lånestrukturen.

– Det här är första gången vi gör ett hållbarhetslänkat lån med så mycket fokus på sociala aspekter. Det har varit en utmaning, men vi har med hjälp av våra interna specialister arbetat tillsammans med Hemmaplan och landat i två mätbara sociala KPI:er. Vi tycker att dessa tillsammans med det miljömässiga målet på ett bra sätt artikulerar Hemmaplans hållbarhetsstrategi, nu även via dess finansiering, säger Ellinor Schutz.

De båda hoppas att finansieringen ska göra skillnad.

– Det här är ingen välgörenhet för oss heller. Vi har bedömt risken och den kommersiella sidan på samma sätt som vi alltid gör. När de parametrarna uppfylls på ett bra sätt och kombineras med kundens hållbarhetsstrategi, tror vi att Hemmaplan kommer bidra till en positiv samhällsutveckling i det här området, säger Mikael Franzén.

Läs pressmeddelande från Hemmaplan

Läs mer om Hemmaplan

Hemmaplans post på LinkedIn

Cecilia Safaee, vd för Hemmaplan
För oss har det varit en självklarhet att koppla vår finansiering till våra hållbarhetsmål, och vi är glada att få förtroendet av SEB att genomföra detta tillsammans. Genom att offentliggöra och rapportera våra mål med utvecklingen av Gottsunda Centrum, och i förlängningen hela området, kan vi påvisa att en positiv samhällsutveckling också är en ekonomiskt hållbar affär. Det ställer högre krav på oss att lyckas, och vi hoppas att det också kan inspirera andra fastighetsägare att arbeta långsiktigt med samhällsutveckling i sin förvaltning.