Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Greentech VC investerar i bolag som optimerar energimarknaden

SEB Greentech Venture Capital går in som delägare i det tyska bolaget ESFORIN. Bolaget har utvecklat en lösning för algoritmbaserad handel som ökar flexibiliteten på energimarknaden och bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom att föra ut mer förnybar energi på nätet.

– Vi ser energiflexibilitet som nyckeln till en grön energiomställning. Det är en alltmer komplex marknad som samtidigt växer mycket snabbt, vilket ställer krav på helt automatiserad handel och styrning. Vi är mycket imponerade av vad ESFORIN har åstadkommit och hur mycket värde de skapar för sina kunder, säger Markus Hökfelt, chef för SEB Greentech Venture Capital.

Optimerar utbud och efterfrågan

ESFORIN (Energy Services for Industry) tillhandahåller infrastruktur för handel på den så kallade flexibilitetsmarknaden för energi. Det handlar om att optimera utbud och efterfrågan genom att låta elkunder föra tillbaka energi till nätet när deras efterfrågan är låg och konsumera den när utbudet är högt. Bland ESFORINs kunder finns energiintensiva industriföretag och kommunala energibolag, såväl som producenter av förnybar energi och batterilagring. 

Det som är unikt med ESFORINs lösning är att företaget handlar på den så kallade intradagsmarknaden, där energi säljs i enheter om 5–15 min, med helt automatiserad handel och styrning av energilaster, batterilager och producerande enheter.

Möjligheten att flexibelt öka eller minska energianvändningen gör det möjligt att föra in fler förnybara energikällor på nätet och bidrar därmed till att minska koldioxidutsläppen. ESFORIN har idag 1,5 gigawatt styrbar effekt (vilket kan sättas i relation till exempelvis Ringhals som har ca 2,2 GW) och uppvisar en stark tillväxt som fördubblas på årsbasis. Enligt konsultföretaget TÜV Rheinland bidrog ESFORINs flexibilitetshandel till att minska koldioxidutsläppen med drygt 363 000 ton under 2022.

Felande länken

– Flexibilitet är den felande länken i energiomställningspusslet. Vår tjänst säkerställer nätstabilitet, sänker energikostnaderna och ökar användningen av förnybar energi. Dessutom drar våra kunder nytta av ett lägre koldioxidavtryck, säger Christian Hövelhaus, vd och grundare av ESFORIN.

Han menar att flexibilitet inte får den uppmärksamhet den förtjänar, varken i näringslivet eller politiken.

– Tack vare vår nya partner SEB har vi de ekonomiska förutsättningarna att utöka våra flexibilitetstjänster ännu snabbare i Europa, säger han.

ESFORIN har verksamhet i Tyskland, Nederländerna, Österrike och Storbritannien och har nyligen startat verksamhet i Frankrike och Belgien. Bolaget har ett 40-tal anställda.

SEB Greentech VC är bankens enhet för att investera riskkapital i grön teknik med fokus på transformativa idéer som på ett avgörande sätt kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser eller förhindra att de planetära gränserna överskrids. Enheten har ett investeringsmandat på 600 miljoner kronor och har hittills investerat i sju bolag, inklusive ESFORIN. 

Läs mer om SEB Greentech VC

Läs pressmeddelande (esforin.com)