Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Greentech investerar i automatisk laddning av elfordon

SEB Greentech Venture Capital investerar i det nederländska företaget Rocsys, som tillverkar robotar för automatisk laddning av elfordon. SEB har lett kapitalrundan på totalt 36 miljoner dollar. 

– Huvudskälet till investeringen är att vi tror att Rocsys lösning är den saknade delen för att kunna elektrifiera tunga fordon eftersom megawatts-anslutningar är väldigt tunga att hantera, säger Mikko Huumo, investment manager hos SEB Greentech VC.

Rocsys har utvecklat en lösning, som med hjälp av patenterad robotteknik och AI-baserat datorseende, erbjuder automatisk anslutning och laddning av elfordon. Roboten kan ansluta ett fordon till alla typer av laddinfrastruktur utan att föraren alls behöver agera.

Tekniken har många tillämpningsområden, men det som SEB Greentech VC framförallt fokuserar på är den industriella användningen, inte minst när det gäller autonoma, självkörande fordon, som i dag pilottestas i olika användningsområden.

– Det kan exempelvis gälla autonoma fordon som används inom avgränsade områden som logistikcentraler och hamnar, men även självkörande fordon i gruvor och liknande. Här kan de autonoma fordonen dirigeras till snabbladdningscentraler, där de automatiskt ansluter och kopplar ifrån sig, säger Mikko Huumo.  

Men, även för förarstyrda tunga fordon kan tekniken innebära betydande effektiviseringar. Inom industrin lanseras nu megawatt-lösningar för supersnabb laddning, vilket också medför att laddkablarna blir massivt tunga. Med Rocsys lösning för autonom laddning slipper förarna hantera de tunga kablarna.

– Om du tänker på exempelvis en hamn där föraren kan sitta 9 meter upp från marken och inte ens är tillåten att lämna fordonet av säkerhetsskäl. När föraren stannar för att lasta och lossa, kan roboten automatiskt ladda fordonet medan arbetet pågår, säger Mikko Huumo.

Allt detta innebär att Rocsys autonoma laddningslösningar är en viktig faktor för att kunna elektrifiera kommersiella transporter globalt, menar han.

I juli slutförde Rocsys en serie A-kapitalrunda på totalt 36 miljoner dollar, varav ungefär hälften i form av aktiekapital och den andra hälften som lån. Övriga deltagare är Graduate Entrepreneur, Forward One samt den Europeiska investeringsbanken, EIB.

SEB har lett kapitalrundan och Mikko Huumo tar plats i Rocsys styrelse.

Rocsys pressmeddelande 
Artikel på TechChrunc (på engelska)
Mer om SEB Greentech VC