Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

EIB gör premiärobligation på blockkedjebaserad plattform

Europeiska Investeringsbanken, EIB, har gett ut sin första digitala gröna obligation på den blockkedjebaserade plattform för digitala obligationer som SEB och Credit Agricole har lanserat. 

I april tillkännagav SEB och Credit Agricole CIB (Commercial and Investment Bank) att man har utvecklat so|bond – en blockkedjebaserad plattform för utgivning av digitala obligationer.

Europeiska Investeringsbanken har nu som första aktör emitterat en obligation på plattformen. Premiärobligationen är en digital Climate Awareness Bond på 1 miljard svenska kronor. EIB kommer i sin tur att använda de upplånade medlen för långivning till klimatrelaterade projekt.

– SEB är glada över att kunna hjälpa EIB att leverera sin första digitala gröna obligation genom en lösning som kombinerar innovation och klimatsmarta lösningar. Det är ett betydande tekniskt framsteg som banar väg för effektivitetsvinster och parallellt ökar transparensen kring det miljömässiga fotavtrycket, säger Anna Sjulander, som är chef för SSA-segmentet (sovereigns, supranationals and agencies) inom Debt Capital Markets.

Den digitala obligationsplattformen använder en ny typ av valideringslogik, som möjliggör låg energikonsumtion och som uppmuntrar de banker som är anslutna att kontinuerligt förbättra klimatavtrycket för sin infrastruktur. Det sker genom ett belöningssystem där aktörerna belönas för sin insats, ju lägre miljöpåverkan desto större blir belöningen.

EIB:s pressmeddelande

Läs tidigare artikel
SEB och Crédit Agricole CIB lanserar plattform för digitala obligationer byggd på blockkedjeteknik | SEB (sebgroup.com)