Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB och Crédit Agricole CIB lanserar plattform för digitala obligationer byggd på blockkedjeteknik

SEB och Crédit Agricole CIB lanserar tillsammans so|bond, en plattform för digitala obligationer som är både hållbar och öppen (sustainable & open). Genom plattformen kommer låntagare på kapitalmarknaden att kunna ge ut digitala obligationer via ett blockkedjenätverk, vilket syftar till att förbättra effektiviteten och möjliggöra synkronisering mellan deltagare i realtid. Blockkedjenätverket använder ett valideringsprotokoll – Proof of Climate awaReness – som uppmuntrar deltagarna att minska sina miljöavtryck.

Blockkedjetekniken har potential att modernisera och digitalisera bank- och finansbranschen genom en decentraliserad och effektiv infrastruktur. So|bond-plattformen kommer att göra det möjligt för emittenter att låna upp kapital och hantera värdepapper genom ”smarta kontrakt”, program som automatiskt exekverar, kontrollerar och dokumenterar händelser och åtgärder enligt kontraktsvillkoren. Plattformens öppna, transparenta och säkra modell skapar också förtroende mellan marknadsaktörerna och möjliggör ytterligare innovationer som att exempelvis använda framtida digitala valutor utgivna av centralbanker.

”Proof of Climate awaReness-protokoll”

Ett av hindren för en utbredd användningen av blockkedjeteknik är uppfattningen att den förbrukar en stor mängd energi. Även om så kallade Proof of Stake-protokoll använder betydligt mindre energi än de som använder så kallade Proof of Work-protokoll, finns det utrymme för ytterligare förbättringar. So|bond-plattformen är byggd på en ny typ av valideringslogik, protokollet Proof of Climate awaReness. Det möjliggör en energikonsumtion som är jämförbar med system som inte använder blockkedja och uppmuntrar de operatörer som är anslutna att kontinuerligt förbättra miljöavtrycket för sin infrastruktur. Mer specifikt innebär det att varje operatör belönas för sin insats enligt en formel kopplad till infrastrukturens klimatpåverkan utvärderad enligt ISO-standarden Life Cycle Assesment. Ju mer klimatvänlig infrastrukturen är, desto större blir belöningen.

Plattformen och blockkedjetekniken har utvecklats i samarbete med IT-leverantören Finaxys. Miljöavtrycket mäts enligt en metodik utvecklad av APL Data Center och som tillämpas av SGS, en världsledande certifieringsexpert. so|bond är det första exemplet på användning av blockkedjeteknik enligt Proof of Climate awaReness-protokollet på den globala kapitalmarknaden.

– Lanseringen av den digitala obligationsplattformen är ett viktigt steg för SEB och för de emittenter och investerare som ansluter sig till plattformen. Den kommer att ge oss insikter om innovationsutrymmet runt digitala tillgångar och vad det kan innebära för finansbranschen. Vi ser det som en fantastisk möjlighet att lära mer om framtiden vad gäller transparens, snabbare bearbetning och operationell förenkling. Vi kommer att använda obligationer som den första språngbrädan innan vi utökar användningen av plattformen till andra tillgångsslag, säger Anna Sjulander, chef för SSA-segmentet (sovereigns, supranationals and agencies) inom Debt Capital Markets på SEB.

– Crédit Agricole CIB är stolt över att bidra till den framväxande marknaden för digitala tillgångar. Plattformens innovativa approach, både vad gäller blockkedjestruktur och värdepappersmarknad, är kopplad till det starka engagemang för grön och hållbar finansiering som står i centrum för vårt samhällsengagemang. Lanseringen är en milstolpe inom ramen för Credit Agricole CIB:s plan för digital transformation och vi välkomnar samarbete för att omvandla innovation till potentiella marknadsstandarder som bättre svarar mot våra kunders behov i en föränderlig regulatorisk miljö, säger Romaric Rollet, chef för innovation och digital transformation på Crédit Agricole CIB.

Plattformen är hållbar genom att deltagare uppmuntras att minska sin resursförbrukning och öppen för deltagare som baserat på tillåtelse vill granska, bidra och delta i nätverket (semi-permissioned).