Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

40 procent av kundernas aktiekapital placerat i bolag med godkända utsläppsmål

SEB:s privat- och företagskunder har 40 procent av sitt aktiekapital placerat i bolag som har godkända utsläppsmål i linje med Parisavtalet. Det visar en första analys efter att SEB i våras började redovisa hållbarhetsdata i aktielistan.

Det var i april som SEB, som en av de första bankerna i världen, började redovisa hållbarhetsdata för enskilda bolag i aktielistan. Informationen visas både på internetbanken och i mobilappen och innehåller uppgifter bland annat om företagets klimatavtryck och utsläppsmål.

När det gäller utsläppsmålen kategoriseras bolagen i fyra kategorier, där den högsta kategorin innefattar bolag som bedöms ha godkända utsläppsmål i enlighet med Science Based Targets Initiative, SBTi. Det innebär att utsläppsmålen ligger i linje med Parisavtalets ambition om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, helst högst 1,5 grader.

SEB har analyserat kundernas samlade aktieportfölj utifrån dessa parametrar och det visar sig att 40 procent av kapitalet är placerat i bolag som har godkända utsläppsmål.

– Ett bolag med höga koldioxidutsläpp, men godkända mål har åtagit sig att minska sina utsläpp och befinner sig i omställning. Då vet man som kund att här kan mina pengar göra skillnad om bolaget lever upp till sina mål, säger John Carlbäck, som är produktchef för fonder och hållbarhet, inom division Företag & Privatkunder.

Ny översiktsvy ger ökade insikter

Hittills har hållbarhetsinformationen enbart visats på detaljvyn för varje aktie. Men nu finns en översiktsvy som omfattar hela aktielistan.

– På hållbarhetsfliken kan man därmed sortera bolagen efter hållbarhetsmålsättning, koldioxidintensitet, utsläpp i absoluta tal, samt andel kvinnor i styrelsen, säger Oskar Brattfeldt, som är produktchef för aktier inom Företag & Privatkunder.

Det ger en helt annan överblick och gör att man kan jämföra mellan olika bolag, branscher och länder.

– Det ger också en insikt om hur viktigt det är för bolagen att ställa om. Ser man till hela värdekedjan står flera svenska storbolag för globala utsläpp som är mångdubbelt högre än de totala utsläppen i Sverige som land, säger John Carlbäck.

De data som redovisas är främst hämtade från analysbolaget ISS ESG och kompletteras med data från Net Zero Banking Alliance och Net Zero Insurance Alliance. Data är baserade på vetenskapliga metoder som är godkända av FN.

I inloggat läge på Internetbanken, hittar du den nya aktielistan under ”Spara och Investera” / ”Handla Aktier”.

Relaterad information

Hållbarhetsdata för aktier – så hållbara är börsbolagen | SEB
SEB redovisar hållbarhetsdata för enskilda bolag i aktielistan