Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB redovisar hållbarhetsdata för enskilda bolag i aktielistan

Hur klimatvänliga, jämställda och ansvarsfulla är bolagen på de nordiska börserna? SEB:s kunder kan nu ta del av hållbarhetsdata för aktier och därmed väga in uppgifter om bolagens klimatpåverkan, jämställdhetsarbete och andra hållbarhetsfaktorer när de investerar i aktier. 

Hållbarhetsdata redovisas i aktielistan i SEB:s mobilapp och på internetbanken. Under varje akties detaljvy finns en hållbarhetsflik som ger en överblick kring hur bolaget har anpassat sig till Parisavtalet, hur mycket dess beräknade bidrag till den globala uppvärmningen är, hur jämställt bolaget är, samt hur det efterlever riktlinjer kring mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden.

– Vi är stolta över att vara en av de första aktörerna i Norden som visualiserar externa data och kvalitetsgranskar den för att göra komplex information mer begriplig för kunderna. Den här typen av överblick av bolags hållbarhetsdata har ofta endast varit åtkomligt för professionella investerare. Genom det här arbetet blir det tillgängligt för alla våra kunder, vilket kan hjälpa dem att göra mer medvetna val vid sina aktieinvesteringar, säger John Erlandsson, som är chef för SEB:s Sparaenhet.  

Den data som redovisas är främst hämtad från analysbolaget ISS ESG och kompletteras med data från Net Zero Banking Alliance (NZBA) och Net Zero Insurance Alliance (NZIA). Data är baserade på vetenskapliga metoder som är granskade av FN.  

– Vi har i vår analys tagit ett helhetsgrepp kring flera olika delar av hållbarhetsområdet, och förutom klimatdata inbegriper analysen även jämställdhet och ansvarsfullt företagande. Med hjälp av externa data kan vi visualisera hur långt bolagen har kommit exempelvis vad gäller att minska sina växthusgasutsläpp eller för att öka jämställdheten, säger John Carlbäck, som är fond- och hållbarhetsansvarig inom SEB:s Sparaenhet. 

För att visa hur väl bolagen har anpassat sig till Parisavtalet har SEB delat upp bolagen i fyra olika kategorier. Ett bolag som är granskat och godkänt av SBTi (Science Based Targets initiative) är till exempel klassificerat som en grön kategori 1-aktie. Totalt finns fyra kategorier för bolagens utsläppsmål. I hållbarhetsfliken under varje aktie redovisas även data kring jämställdhet och om bolaget efterlever FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö samt att motverka korruption.

Du måste logga in i appen eller internetbanken för att se hållbarhetsdata.

Läs mer om att spara hållbart (seb.se)

Se aktielistan utan hållbarhetsdata (seb.se)