Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vilka är de viktigaste nyheterna för företag 2022?

Nytt år innebär nya regler och nya reformer att hålla koll på! Vilka är de största förändringarna för företagen? Vi frågar Susanne Eliasson, analytiker privatekonomi.

Vilka är de viktigaste förändringarna?

– Det är främst nya regler när det gäller beskattning som direkt påverkar företagen. Något som många företag kan ha nytta av är den tillfälliga skattereduktionen för inventarier som anskaffats under 2021. Dessutom utvidgas och förenklas reglerna när det gäller personaloptioner. Arbetsgivaravgifterna för unga, 19 till 23 år, kommer att sänkas till 10,21 procent under sommarmånaderna juni till augusti 2022. Det kommer även ges möjlighet för företag att lägga upp en avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar. Detta kan för många vara en viktig pusselbit för att hjälpa till med likviditetssituationen, säger Susanne Eliasson.

Ökad smittspridning på grund av covid-19 har åter lett till ökade restriktioner för företag och samhälle. Vad gör regeringen för att hjälpa företagen ytterligare?

– Regeringen har lagt förslag om att återinföra ersättning för sjuklönekostnader över det normala. Omställningsstöd och omsättningsstöd aktiveras igen och evenemangsstöd förlängs.

Dessutom kan företag få ytterligare anstånd med skatteinbetalningar och man slopar karenstid för stöd till korttidsarbete. Vi kan sannolikt förvänta oss ytterligare krisstöd om restriktionerna förlängs. Frågan är om de är tillräckliga och kommer betalas ut i tid säger Susanne.