Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stort stöd för användandet av covidbevis

Stödet för användandet av covidbevis är väldigt stort bland den svenska allmänheten, och en klar majoritet anser att uppvisande av covidbevis bör användas vid större tillställningar och sammankomster. Det visar en undersökning som SEB låtit göra.

– Det stora stödet för covidbevis tyder på att det kan bli lättare för regeringen att införa ytterligare restriktioner för specifikt ovaccinerade personer, säger Marcus Widén, makroekonom på SEB.

 

I samband med Boprisindikatorn som SEB publicerade i början av veckan, gjordes också en undersökning om de svenska hushållens uppfattning gällande användandet av så kallade covidbevis. Ett covidbevis visar att innehavaren av beviset antingen har fått vaccin mot covid-19, testats negativt eller tidigare haft sjukdomen.

Resultatet var tydligt: en stor majoritet, över 80 procent, anser att covidbevis generellt sett är bra att använda. En nästan lika stor majoritet anser att covidbevis bör användas för tillställningar med fler än 100 deltagande personer.  En klar majoritet, om än inte lika stor, anser att bevisen också bör användas för tillställningar med högst 50 personer och vid restaurangbesök.

Den andel som är positiva till covidbevis, generellt sett, är därmed ungefär lika stor som den andel av den vuxna befolkningen som har fått minst två doser av vaccinet.

– Det gör att resultatet i undersökningen inte är så förvånande. De som är vaccinerade ser det förmodligen som positivt om de inte drabbas lika hårt av införda restriktioner, vilket kan bli fallet med användandet av covidbevis, säger Marcus Widén, som alltså tror att det i sin tur kan underlätta för myndigheterna om de avser göra skillnad i restriktioner för de som har och de som inte har covidbevis.

Redan i dag krävs exempelvis vaccinationspass för tillställningar och sammankomster för mer än 50 personer. 

Däremot visar undersökningen att det är en minoritet som anser att covidbevis ska användas i butiker.

– Gissningsvis anses inte smittorisken vara lika stor i butiker som till exempel restauranger.  Dessutom anses det nog lättare att avstå ett restaurangbesök än ett köp i butik, som ju ibland kan vara nödvändigt, säger Marcus Widén.